Αναρτήθηκε στις:02-05-24 13:57

«Κοινό των Ηπειρωτών»: Απαντήσεις Περ. Αρχής για τα σχέδια δράσης της Περιφέρειας για την Ισότητα των φύλων


Την Τρίτη 30/4 τέθηκε από την Παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών-Ώρα Ευθύνης» επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα το σχέδιο δράσης της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ισότητα των φύλων (Π.ΕΠ.ΙΣ) και του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην έμφυλη βία κατά των γυναικών. Κατόπιν της εισήγησης της Παράταξης, τέθηκαν προς την Περιφερειακή αρχή ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν ως εξής:

«Στην ερώτησή μας αν υφίσταται Περιφερειακό σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, όπως προβλέπεται από το Νόμο 4604/2019 - άρθρο 7, η πρόεδρος της Επιτροπής Κα Μαστροκώστα απάντησε ότι βρισκόμαστε σε φάση συλλογής δεδομένων και στοιχείων τα οποία θα μας κοινοποιηθούν μετά το Πάσχα, ώστε κατόπιν να ακολουθήσει η σύνταξη πλήρους σχεδίου δράσης προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Ηπείρου.

Στην ερώτησή μας αν έχει υποβληθεί προς το Π.Σ. η έκθεση του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τον ίδιο Νόμο, η πρόεδρος της επιτροπής τόνισε καταρχάς ότι μόνο στην Κρήτη και στην Ήπειρο έχει συσταθεί το συγκεκριμένο γραφείο, ενώ αναμένονται οδηγίες και κατευθύνσεις από τη Γ.Γ. Ισότητας για τη λειτουργία του οι οποίες ως σήμερα είναι περιορισμένες. Μας αναφέρθηκε επίσης ότι το γραφείο συστάθηκε το έτος 2022, υπάγεται απευθείας στον κο Περιφερειάρχη και λειτουργεί με μία αρμόδια υπάλληλο η οποία έχει παράλληλα και άλλα καθήκοντα. Ως σήμερα δεν έχει ευρεθεί ο χώρος που θα στεγαστεί το εν λόγω γραφείο στην Περιφέρεια. Τέλος δεν μας δόθηκε καμία απάντηση για την απουσία της υποβολής της ετήσιας έκθεσης για τις πολιτικές και τις δράσεις της Περιφέρειας σύμφωνα με το Νόμο.

Στην ερώτησή μας αν έχουν ενταχθεί έργα στις ΣΑΕΠ, όπως προβλέπει ο Νόμος, για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών, η πρόεδρος της Π.ΕΠ.ΙΣ μας απάντησε ότι η Επιτροπή προσπαθεί να μην επιβαρύνει την Περιφέρεια οικονομικά, σε αντίθεση όπως ανάφερε χαρακτηριστικά με τον πολύ μεγάλο προϋπολογισμό της Π.ΕΠ.ΙΣ. της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία διοργανώνει πολυήμερες δράσεις σε όλες τις ΠΕ της Κρήτης.

Δυστυχώς, σύμφωνα με τις απαντήσεις που μας δόθηκαν, αντιληφθήκαμε την απουσία σύστασης σε Πανελλήνιο επίπεδο των Αυτοτελών Γραφείων Ισότητας των Περιφερειών, που έχει ως συνέπεια την έλλειψη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και συντονισμού των δράσεων για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού θέματος. Ο νόμος για την αναβαθμισμένη λειτουργία των Π.ΕΠ.ΙΣ και τη σύσταση των Γραφείων υφίσταται από το έτος 2019. Βρισκόμαστε στο έτος 2024 και για ένα φλέγον κοινωνικό ζήτημα που καταστρέφει ζωές, ακόμη αναμένουμε οδηγίες και κατευθύνσεις από τη Γ.Γ. Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.

Όσον αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου, η θέση της προέδρου ότι γίνεται προσπάθεια να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας με δράσεις για το θέμα, είναι απόλυτα ασύμβατη με τις θέσεις και τις ιδέες της Παράταξής μας για τα μείζονα κοινωνικά θέματα. Είναι επιβεβλημένη κατά τη γνώμη μας η ανακατανομή πόρων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και η διάθεση κονδυλίων για το θέμα. Επίσης, θεωρούμε ότι οι δράσεις που έχουν ως σήμερα υλοποιηθεί είναι καταρχάς περιορισμένες και μη βιωματικές, αφορούν κύρια την ΠΕ Ιωαννίνων και ελάχιστα τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. Τέλος, η λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, η οποία κατά τη σύστασή του το έτος 2022 διαφημίστηκε ως «σημείο αναφοράς και πυλώνα στην προώθηση των θεμάτων ισότητας», όπως συνάγεται από τα παραπάνω είναι ως σήμερα ανύπαρκτη.

Το μόνο θετικό σημείο που προέκυψε από τη διαδικασία είναι η πρόταση της προέδρου για διευρυμένη σύσκεψη της Π.ΕΠ.ΙΣ με συμμετοχή όλων και αντικείμενο την κατάθεση προτάσεων για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης της Περιφέρειας».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img