Αναρτήθηκε στις:20-01-21 11:39

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για voucher 2.520 ευρώ - Αφορά 10.000 ανέργους


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τους υποψήφιους ανέργους του ΟΑΕΔ στην πλατφόρμα του voucher.gov.gr για τις 10.000 θέσεις εργασίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 2.520 ευρώ.

Στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην απασχόληση ανέργων συμμετέχουν μέσω υποβολής ψηφιακής αίτησης άνεργοι του ΟΑΕΔ από 30 έως 49 ετών. Όσοι ωφελούμενοι επιλεχθούν θα καταρτιστούν σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων ολοκληρώνεται την 01/02/2021.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης με Αριθ. Πρωτ. 0.5432/22-12-2020, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας (2.520,00€).

Αναλυτικά:

• Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 1.000,00€ (200 ώρες X 5 €/ώρα).

• Επίδομα πρακτικής άσκησης 1.520,00€, (380 ώρες X 4€/ώρα).

• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, περιλαμβάνει:

• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),

• Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα των τομέων τεχνικών επαγγελμάτων:

1. μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

2. υγείας – πρόνοιας,

3. τουρισμού και επισιτισμού.

• πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και

• πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας http://www.voucher.gov.gr

workenter.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ