• Πνευματική κατηφόρα

    Αναρτήθηκε στις:21-06-18 09:45

    Γράφει ο Ηλίας Αθ. Καραθάνος Συμβολίζοντας την ηθική κατάπτωση στο τέλμα της αμαρτίας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, με την παραβολή του της Ευαγγελικής περικοπής...

    Περισσότερα...