Αναρτήθηκε στις:17-06-24 15:30

Μαθητές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) - Το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και η απάντηση του κ. Λιβάνιου


Του Θεόδωρου ΓόγαληΤα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως καινοτόμα δημόσια σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων καθώς και στην πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό για τη χώρα που στοχεύει, μεταξύ των άλλων, στην καταπολέμηση των κοινωνικών διαφορών και ανισοτήτων.

Ωστόσο, η έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 32239/03-4-2024 νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2051) καταστρατηγεί τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 4, παρ. 1. του Συντάγματος και ως εκ τούτου λαμβάνει χώρα μία άνιση και ανομοιόμορφη μεταχείριση των εκπαιδευομένων των Σ.Δ.Ε. αναφορικά με τη δωρεάν μεταφορά τους. Επίσης, ο αποκλεισμός των εν λόγω εκπαιδευόμενων από το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς δεν συμβιβάζεται με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.

Λαμβανομένου του γεγονότος ότι Σ.Δ.Ε. υπάρχουν στην Άρτα και στη Φιλιππιάδα και λόγω της επιτακτικής ανάγκης για επίλυση του ζητήματος της δωρεάν μεταφοράς, επικοινώνησα με τον Διευθυντή του Σ.Δ.Ε. Άρτας, συζητήσαμε για το εν λόγω ζήτημα και δεσμεύτηκα να ενημερώσω τον αρμόδιο σε θέματα παιδείας Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κ. Παραστατίδη Στέφανο, ο οποίος και κατέθεσε τη με αριθμ. πρωτ. 4341/16-4-2024 Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., Μεταφορών και Υποδομών. Τόσο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέφεραν ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους να απαντήσουν επί των ειδικότερων θεμάτων που τους τέθηκαν. Το δε Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δεν προέβη σε καμία έγγραφη απάντηση επί της τεθείσας Κοινοβουλευτικής Ερώτησης.

Απάντηση δόθηκε μόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από τον πρώην αναπληρωτή και νυν Υπουργό κ. Λιβάνιο Θεόδωρο, βάσει της οποίας οι μαθητές των Σ.Δ.Ε. δεν προσιδιάζουν στη μεταφορά των μαθητών της Κ.Υ.Α.50025/26-9-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4217) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά των μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες, όπως το όριο ηλικίας των μαθητών, η μέριμνα της Περιφέρειας για τη δωρεάν μεταφορά και η μη πρόβλεψη επιδότησης εισιτηρίου.

Ωστόσο, η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών για το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας παραπέμπει στη χορήγηση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (Ε.Μ.Δ.) χωρίς κόστος για τον μαθητή και χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img