Αναρτήθηκε στις:23-05-24 17:35

Ανακοινώσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αρταίων για καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων


Στις 31 Μαΐου 2024 λήγει η προθεσμία για τη δήλωση στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπέδων. Μετά το πέρας της προθεσμίας ακολουθούν πρόστιμα.

1. Πως δηλώνω ότι καθάρισα το οικόπεδο μου;


Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2024 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

Μεταξύ άλλων καθορίζεται η μέριμνα των υπόχρεων, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωσης, μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν.4662/2020 (Α΄ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.).

Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.

Επειδή μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα του Υ.Κ.Κ.Π.Π Οι υπόχρεοι, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού,

α) μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@arta.gr στο οποίο θα αναφέρετε ότι:

Καθάρισα το οικόπεδό ιδιοκτησίας (σε όποιον ανήκει το οικόπεδο) το οποίο βρίσκεται στην περιοχή …..στην οδό ……με αριθ. …..ή ΚΑΕΚ…… Στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο σταθερό ή κινητό.

β) Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα να στείλουν mail μπορούν να πάνε στo γραφείo πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων και να καταθέσουν αίτηση- δήλωση με τα παραπάνω στοιχεία.

Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης καθορίζονται οι κυρώσεις στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, στους οποίους επιβάλλεται το κατά περίπτωση πρόστιμο.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, τα πρόστιμα ξεκινούν από 1.000 ευρώ ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξουν και τις 54.000 χιλιάδες ευρώ.

2. Τι πρέπει να κάνω αν στο οικόπεδό μου υπάρχει ΑΚΙΝΗΤΟ;


Προσοχή: ο καθαρισμός αστικών οικοπέδων που είναι πάγια ετήσια υποχρέωση των ιδιοκτητών δεν εμπίπτει στις διατάξεις αυτές και αφορά άλλη ηλεκτρονική βάση ετήσιας καταγραφής.

Αν το ακίνητό βρίσκεται σε ακτίνα 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων περιαστικού πρασίνου, κηρυγμένων περιοχών δασωτέων, αναδασωτέων, χορτολιβαδικών εκτάσεων ή μέσα σε δάσος ή δασική έκταση ή μέσα σε άλσος: πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες.

1. Πρέπει απευθυνθείτε σε ειδικό επιστήμονα (μηχανικό, τοπογράφο, αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό περιβάλλοντος κλπ) που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας) ο οποίος θα συντάξει Τεχνική Έκθεση.

2. Εκτός από την Τεχνική έκθεση οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλουν και Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας.

3. Τεχνικό Δελτίο, Τεχνική Έκθεση, συνοδευτικά στοιχεία έως την 10η Ιουνίου 2024 κατατίθενται σε φυσικό αρχείο εις διπλούν στον Δήμο.

Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται προσωρινά στον Δήμο μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργία ειδική δικτυακή πλατφόρμα υποβολής που θα καλύπτει όλη την επικράτεια.

Ο Κανονισμός πυροπροστασίας Ακινήτων δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης (αποθήκη εργαλείων ή υλικών) που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.

Προσοχή. Αν το ακίνητό σας είναι εντός σχεδίου περιοχής και εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση άδειας εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Για την φετινή αντιπυρική περίοδο στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας.

• Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβαση στο ακίνητο.

• Κλάδεμα και καθαρισμός δέντρων και θάμνων.

• Καθαρισμός εδάφους από πευκοβελόνες,

• Κούρεμα χόρτων,

• Καθαρισμός στέγης και υδρορροών.

• Μεταφορά υλικών (καύσιμα, καυσόξυλα, χρώματα κλπ) σε κλειστό χώρο ή ουρανιούχο ερμάριο.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img