Αναρτήθηκε στις:14-05-24 16:03

Εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2021-2027 η «Ανάδειξη Οθωμανικού Λουτρού Ιωαννίνων, β’ φάση»


Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάσσεται η β’ φάση για την «Ανάδειξη Οθωμανικού Λουτρού Ιωαννίνων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.174.284,67 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 είχε χρηματοδοτηθεί η α’ φάση του έργου, με εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και καθαρισμού του οθωμανικού λουτρού, συνολικού εμβαδού 290μ2.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης προβλέπονται –μεταξύ άλλων– εργασίες: επισκευής δαπέδων, ανακατασκευής τρούλων, συντήρησης σωζόμενων επιχρισμάτων στο εσωτερικό του μνημείου, παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και δράσεις προβολής.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img