Αναρτήθηκε στις:13-05-24 12:39

Συνεδριάζει αύριο η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου


Την Τρίτη 14-05-2024 και ώρα 11:30π. μ. συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 670.967,74 χωρίς Φ.Π.Α.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 176.612,90 χωρίς Φ.Π.Α.

3. Έγκριση του από 24-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Μέκειου Οικοτροφείου» προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ.

4. Έγκριση του από 29-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Φιλιππιάδα» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

5. Έγκριση του από 09-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/ 92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203/τ.β’/29.9.18), για την υλοποίηση του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου”»,προϋπολογισμού 28.200,00€ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6. Έγκριση του από 01-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Ιερά Μονή Ροβέλιστας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», αναδόχου «Δ. ΜΗΤΡΟΥ – Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε. δ.τ. ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», μέχρι την 08-02-2025.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 17-08-2024.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», αναδόχου «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 22-08-2024.

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη) – Β΄ Φάση», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,98%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς» αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ.

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,97%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο» αναδόχου Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

13. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ)», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

14. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Επέκταση και εκσυγχρονισμός Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 290.964,65 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

15. Έγκριση 2ηςτροποποίησης της από 27-11-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία».

16. Έγκριση του από 30-04-2024 Πρακτικού απόρριψης προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος Δόλιανης – Μακρίνου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού 44.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

17. Έγκριση του από 30-04-2024 Πρακτικού απόρριψης προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού πρόσβασης Ζωτικού με επαρχιακό δίκτυο και απομάκρυνση καταπτώσεων (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης και χώρου για την κατασκευή κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο Πολυνέρι(παροχή υπηρεσιών)».

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση του 7ουτουρνουά ποδοσφαιρικών ομάδων, με την Ακαδημία ΠΑΣ Θύελλα Κατσικάς, από 31/5 έως 2/6/2024.

21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών “Payroll Δημοσίου”.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, υπεύθυνης για το EPIRUSFILMOFFICE, από 17 έως και 2-05-2024στις Κάννες – Αγορά των Καννών (MarcheduFilm), για τη συμμετοχή της στο κοινό Εθνικό Περίπτερο, Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου EKOME– Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή των εξόδων Συμμετοχής - Διαπίστευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

23. Απόφαση επί αιτημάτων για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για υλικές ζημιές από τροχαία συμβάντα.

24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Στεφάνου Παναγιώτα-Νεκταρία», μέχρι την 25-11-2024.

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση - επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Ι. Κάλλιας & ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 31-12-2024.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την άρση προσχώσεων τάφρου στη θέση Πλατανάκι Νεοχωρίου ΠΕ Άρτας».

28. Έγκριση ανάθεσης υλοποίηση της υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό των κύριων αρδευτικών διωρύγων πεδιάδας Άρτας (Δ3 ΤΟΕΒ Αράχθου & Δ5 ΤΟΕΒ Λούρου)».

29. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Άρτας με τον Δήμο Αρταίων και το Εμπορικό Επιμελητήριο Άρτας, της εκδήλωσης «Arta 5thScaleModelShow».

30. Έγκριση αντικατάσταση αναδόχου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, μετά από παραίτηση.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.

32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

33. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας - Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 264.314,52 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

34. Έγκριση του Πρακτικού 1/30-04-2024 απόρριψης προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.078,10 € με Φ.Π.Α.

35. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 12 έως 13-05-2024, προκειμένου να παραβρεθεί στην 1η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και έγκριση των σχετικών δαπανών.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img