Αναρτήθηκε στις:01-05-24 13:36

«Ήπειρος Όλον»: Ερώτηση προς το ΠΣ για το Ταμείο Ανάκαμψης


Η παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να Ζεις» με επικεφαλής τον Στέφανο Ζούμπα κατέθεσε ερώτηση προς το ΠΣ Ηπείρου σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις ενέργειες του Περιφερειάρχη μετά και τις αρνητικές εξελίξεις με την απένταξη μεγάλων και σημαντικών έργων στην Ήπειρο. Ειδικότερα ο κ. Ζούμπας αναφέρει:

«Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο με στόχο, εκτός των άλλων, την επίτευξη για τη χώρα μόνιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης αθροίζει 35,9 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 18,2 δις είναι δημόσιες επιχορηγήσεις, σχεδόν ισόποσο ενός Προγράμματος ΕΣΠΑ. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των Περιφερειών της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ηπείρου, που υπολείπεται κατά πολύ των δεικτών σε ανάπτυξη, παραγωγή, απασχόληση και ευημερία.

Μετά όμως την αναθεώρηση του Ταμείου, αλλά και την απένταξη μεγάλων και σημαντικών έργων στην Ήπειρο, όπως είναι το Πάρκο Καινοτομίας στα Γιάννενα και η ύδρευση Άρτας, Πρέβεζας-Λευκάδας π/υ 140 εκατ. €, δημιουργούνται σοβαρές ανησυχίες ότι εν τέλει η Ήπειρος θα μείνει για μια ακόμη φορά εκτός των σημαντικών πόρων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατόπιν αυτών των αρνητικών εξελίξεων για την Ήπειρο, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

1. Για το σύνολο των έργων που έχει εντάξει η Περιφέρεια Ηπείρου στο εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο, τον προϋπολογισμό και τις νομικές δεσμεύσεις-συμβάσεις των έργων αυτών.

2. Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση άλλων έργων που υλοποιούνται στην Ήπειρο από άλλους φορείς –πλην της Περιφέρειας Ηπείρου. Ίσως τυπικά να μην είναι θέμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο ένας Φορέας, όπως η Περιφέρεια, που έχει τη συνολική ευθύνη του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, να έχει την απόλυτη γνώση σημαντικών έργων που εκτελούνται στα χωρικά της όρια. Σε διαφορετική περίπτωση, αναιρεί το ρόλο της και δια της παραλείψεως ή της πολιτικής απρονοησίας και άγνοιάς της υπονομεύει τις προοπτικές της Ηπείρου.

3. Μια στοιχειώδης / δίκαιη κατανομή των πόρων – επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα λάμβανε υπόψη την ανάγκη τής περιφερειακής διάστασης, θα έπρεπε να εξασφαλίζει πόρους τουλάχιστον 350€ για έργα που θα υλοποιούνταν στην Ήπειρο είτε από την Περιφέρεια Ηπείρου είτε από άλλους Φορείς. Επειδή το σύνολο των δημόσια ανακοινωθέντων έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπολείπονται κατά πολύ, όχι μόνο των αναγκών της Ηπείρου, αλλά και των πόρων που της αναλογούν, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πόρων του Ταμείου, να μας ενημερώσετε: α) για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί προς την Κυβέρνηση όσον αφορά τη διεκδίκηση χρηματοδότησης νέων έργων στην Ήπειρο β) ποια νέα έργα έχετε προτείνει, ποιος ο προϋπολογισμός και η τεχνική ωριμότητα αυτών γ) σε ποιες πολιτικές ενέργειες έχετε προβεί ώστε να δημιουργηθεί ένα αρραγές μέτωπο φορέων της Ηπείρου, που θα διεκδικήσει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img