Αναρτήθηκε στις:22-04-24 13:56

Αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας


Η Περιφερειακή Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση κατά πλειοψηφία ενέκρινε την αποστολή πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της Περιφέρειας Ηπείρου, προς την εταιρεία ΓΕΡΑΞ ΙΚΕ - Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης, μετά την λήξη του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (που κηρύχθηκε άγονος), με τους όρους που αυτός είχε προκηρυχθεί.

Όπως ανέφερε στην Επιτροπή ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης η Περιφερειακή Αρχή θέλει να εξετάσει και αυτή τη δυνατότητα, υπογραμμίζοντας ότι για να προχωρήσει η διαδικασία, είναι απαράβατοι όροι η ενδιαφερόμενη εταιρεία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή από Ευρωπαϊκή Τράπεζα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας 24 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση στη συνέχεια θα σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ακολούθως θα εισαχθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

«Εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα, συνεχίζουμε τη διαδικασία σύμφωνα με τη διακήρυξη που υπάρχει», τόνισε σε άλλο σημείο για να προσθέσει ότι: «Εάν μας φέρουν εγγυητική επιστολή 8 εκ. ευρώ και εάν έχουν πιστοληπτική ικανότητα 24 εκ. ευρώ έχει καλώς, εάν όχι τότε βάζουμε τα 15 εκ. ευρώ και πάμε στο plan B».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img