Αναρτήθηκε στις:18-04-24 18:23

Χαμηλότερα πρόστιμα για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων – Τι προβλέπουν οι διατάξεις


Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των 556 σχολίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ίδια ημέρα, δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, εισήχθη στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, με λίγες αλλά σημαντικές αλλαγές.

Όσον αφορά στο κεφάλαιο της αυθαίρετης δόμησης και των κατεδαφίσεων στο νέο κείμενο του νομοσχεδίου μειώνονται τα πρόστιμα για κατεδαφιστέα αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά την 28η .7.2011, για τα οποία ωστόσο η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα έκδοσης άδειας για τη νομιμοποίησή τους.

Μείωση προστίμων


Ειδικότερα, προβλέπεται ότι εάν ο ιδιοκτήτης προβεί στη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που είχαν εγκατασταθεί μετά την 28η .7.2011, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 20% του προστίμου ανέγερσης (από 50% στο κείμενο της διαβούλευσης) δηλαδή μείωση κατά 60%. Επίσης, προβλέπεται και πρόστιμο μη έγκαιρης κατεδάφισης, από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου, έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια, λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις και έχει συντελεστεί υπέρβαση καθ` ύψος, μέχρι δύο μέτρα, προτείνεται επιβολή προστίμου ίσο με το 10% του προστίμου ανέγερσης και μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση κατεδάφισης, από 30% που προβλεπόταν αρχικά, ήτοι μείωση των προστίμων κατά 66%.

Μείωση παραβόλου


Επιπλέον, σε σύγκριση με το κείμενο της διαβούλευσης μειώθηκε κατά 50 ευρώ το παράβολο για τους πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε υποβολή καταγγελιών στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγγελιών. Ειδικότερα, για την υποβολή της καταγγελίας προτείνεται η καταβολή υπέρ του Πράσινου Ταμείου παραβόλου 150 ευρώ (από 200 ευρώ) μέσω της εφαρμογής «e-paravolo» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, αυξήθηκε κατά 20 ημέρες (από 10 ημέρες σε 30 ημέρες) το χρονικό διάστημα από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας στο ακίνητο εντός του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων B’.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο νέο κείμενο του νομοσχεδίου προστέθηκε νέο άρθρο για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β΄, με ειδική σύνθεση και αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ Β΄ θα είναι εννεαμελές και θα αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως πρόεδρο, τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Χωρικού Σχεδιασμού, δύο μηχανικούς που θα υποδεικνύονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα αυθαιρέτων και δύο μηχανικούς του ΥΠΕΝ.

ot.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img