Αναρτήθηκε στις:24-01-22 15:36

Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών


Στην έγκριση διακήρυξης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Ιωαννίνων» προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Με έγγραφό της προς το Δήμο Ιωαννιτών, η Ε.Υ.Δ. διατυπώνει τη θετική γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου. Το έργο – με προϋπολογισμό 560.000 ευρώ – εντάσσεται στην πράξη «Κατασκευή "Πράσινου Σημείου" στο Δήμο Ιωαννιτών».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ