Αναρτήθηκε στις:03-12-21 14:56

Κατασκευή τριών νέων κυκλικών κόμβων στο Δήμο Ιωαννιτών


Τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων» του Δήμου Ιωαννιτών διατυπώνει με έγγραφό της προς το Δήμο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Το έργο – προϋπολογισμού 1.412.895 ευρώ – αφορά την κατασκευή των κυκλικών κόμβων (όπως περιγράφονται στο Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Δήμου Ιωαννιτών):

- Λ. Δωδώνης-Ναπ. Ζέρβα-Πυρσινέλα-Κωνστ. Ελευθερίου-Εισαγγελέα Σπύρου

- Λεωφόρος Γράμμου, Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως & οδός Καλπακίου

- Λεωφόρος Γράμμου με την οδό Ι. Δραγούμηimg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ