Αναρτήθηκε στις:08-05-21 16:15

Γκόκας: Άμεση ρύθμιση ζητημάτων των εμπειροτεχνών εργολάβων δημοσίων έργων


Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, σχετικά με ζητήματα των εμπειροτεχνών εργολάβων δημοσίων έργων που χρήζουν άμεσης ρύθμισης.

Αρχικά αναφέρουν ότι με τον τελευταίο Νόμο, 4782/2021, τα όρια των απευθείας αναθέσεων, αυξήθηκαν μέχρι του ποσού των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. Όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για το ανώτατο όριο ανάληψης εκτέλεσης έργου για τους εμπειροτέχνες εργολάβους, το οποίο ανέρχεται στις 53.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. Έτσι με αυτή τη ρύθμιση αποκλείονται οι εμπειροτέχνες από τη διεκδίκηση δημόσιων έργων με απευθείας ανάθεση και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και για την πρώτη κατηγορία των πτυχίων των εμπειροτεχνών που είναι 18.000 €, ενώ το ύψος της απευθείας ανάθεσης με κλήρωση ανέρχεται στις 20.000€.

Επίσης επισημαίνουν ότι αυτός ο αποκλεισμός καταδικάζει τον κλάδο των Εμπειροτεχνών σε μία περίοδο που τα έργα είναι ήδη περιορισμένα και για αρκετούς εργολάβους το εισόδημά τους εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάληψη δημόσιων έργων.

Επιπρόσθετα τονίζουν ότι σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η κατάρτιση του Μητρώου των εμπειροτεχνών εργολάβων, διότι στα άρθρα 118 και 119 του Ν. 4472/2017 καταργήθηκαν τα περιφερειακά μητρώα, και το σχετικό Π.Δ. είναι εδώ και καιρό υπό επεξεργασία και καθυστερεί.

Παράλληλα σημειώνουν ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστούν και ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα, όπως στις περιπτώσεις χορήγησης Βεβαιώσεων - Πτυχίων, της αναβάθμισης και της αναθεώρησης ανά 3ετία, όπου κάθε συμβούλιο δημοσίων έργων ανά Νομό ή Περιφέρεια απαιτεί την προσκόμιση διαφορετικών δικαιολογητικών, τα οποία ορισμένες φορές δεν προβλέπονται καν από τη νομοθεσία.

Οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής κατανοώντας ότι δεν είναι δυνατόν ένας ολόκληρος κλάδος να υφίσταται περιορισμό στο εύρος των εργασιών, λόγω νομοθετικών παραλείψεων και εκκρεμοτήτων, με κίνδυνο την οικονομική του επιβίωση, ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς εάν είναι στις προθέσεις τους να αυξήσουν τα οικονομικά όρια του προϋπολογισμού για την ανάληψη και εκτέλεση έργων από εμπειροτέχνες εργολάβους. Επίσης τους θέτουν ερωτήματα για το στάδιο που βρίσκεται το υπό επεξεργασία Π.Δ. για την κατάρτιση των Μητρώων και πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και εάν θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα συμβούλια των δημοσίων έργων να ζητούν τα ίδια δικαιολογητικά σε ολόκληρη τη χώρα για τη χορήγηση Βεβαιώσεων -Πτυχίων, τις αναβαθμίσεις και αναθεωρήσεις πτυχίων.

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρονται τα ακόλουθα: «Κύριοι υπουργοί, σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 τα όρια των απευθείας αναθέσεων για τα δημόσια έργα αυξήθηκαν μέχρι του ποσού των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. Όμως, όπως είναι γνωστό, το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι να αναλάβουν την εκτέλεση έργου ανέρχεται στις 53.000 € χωρίς ΦΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται οι εμπειροτέχνες από τη διεκδίκηση δημόσιων έργων με απευθείας ανάθεση, καθώς ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανάληψης έργου. Αντίστοιχα για την πρώτη κατηγορία των πτυχίων εμπειροτεχνών είναι 18.000 € , ενώ το ύψος της με κλήρωση απ’ ευθείας ανάθεσης είναι 20.000€

Αυτός ο αποκλεισμός καταδικάζει τον κλάδο των Εμπειροτεχνών, σε μία περίοδο που τα έργα είναι ήδη περιορισμένα και για πολλούς επαγγελματίες το εισόδημά τους εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάληψη, αντίστοιχων προϋπολογισμών δημοσίων έργων. Κρίνεται, λοιπόν, επιβεβλημένη, η αύξηση των οικονομικών ορίων, τα οποία είναι καθηλωμένα εδώ και αρκετά χρόνια, για όλες τις κατηγορίες των εμπειροτεχνών εργολάβων για να μπορέσει ο κλάδος τους να επιβιώσει.

Ταυτόχρονα σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η κατάρτιση του Μητρώου των εμπειροτεχνών εργολάβων, καθώς στα άρθρα 118 και 119 του Ν. 4472/2017 καταργήθηκαν τα περιφερειακά μητρώα. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι εργολάβοι αναμένουν την πολυπόθητη έκδοση του σχετικού Π.Δ., που εδώ και καιρό είναι υπό επεξεργασία.

Επί πλέον πρέπει να ρυθμιστούν και κάποια διαδικαστικά θέματα, διότι δεν είναι δυνατόν κατά τη χορήγηση Βεβαιώσεων - Πτυχίων, την αναβάθμιση και την αναθεώρηση ανά 3ετία κάθε συμβούλιο δημοσίων έργων ανά Νομό ή Περιφέρεια να απαιτεί την προσκόμιση διαφορετικών δικαιολογητικών, που ορισμένες φορές δεν προβλέπονται ούτε από τη νομοθεσία.

Επειδή δεν είναι δυνατόν, λόγω νομοθετικών παραλείψεων και εκκρεμοτήτων ένας ολόκληρος κλάδος να υφίσταται περιορισμό στο αντικείμενό του, με συνέπεια την αδυναμία της συντήρησής του και της επιβίωσής του ως οικονομική δραστηριότητα,

Επειδή και οι εμπειροτέχνες εργολάβοι έχουν τη δική τους θέση και συμβολή στην εκτέλεση μικρών αλλά σημαντικών δημοσίων έργων,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί,

1. Προτίθεστε να αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθούν τα οικονομικά όρια του προϋπολογισμού, για την ανάληψη και εκτέλεση έργων από εμπειροτέχνες εργολάβους;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το υπό επεξεργασία Π.Δ. για την κατάρτιση των Μητρώων των εμπειροτεχνών εργολάβων; Πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή του;

3. Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα συμβούλια των δημοσίων έργων να χρειάζονται τα ίδια δικαιολογητικά σε ολόκληρη τη χώρα για τη χορήγηση Βεβαιώσεων -Πτυχίων, τις αναβαθμίσεις και αναθεωρήσεις;»img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ