Αναρτήθηκε στις:08-04-21 18:06

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων στο Ν. Άρτας


Την ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» με κωδικό ΟΠΣ 5069853, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», Ε.Π. ΉΠΕΙΡΟΣ, ύψους 468.890,00€ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Δικαιούχος είναι το Επιμελητήριο Άρτας, ενώ η πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 118 ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ειδικότητες:

-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Σύνολο ωρών κατάρτισης: 400 ώρες

• Ώρες θεωρητικής κατάρτισης: 200 ώρες

• Ώρες πρακτικής άσκησης: 200 ώρες

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται την 01.04.2021 και ολοκληρώνεται την 31.3.2023.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ