Αναρτήθηκε στις:25-02-20 12:10

Ανέστειλαν την αποχή οι δικηγόροι της Άρτας


Την 19η Φεβρουαρίου έγινε στην Αθήνα η προκαθορισμένη συνάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας με τον αρμόδιο για θέματα Κτηματολογίου Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δ. Οικονόμου, στην οποία συμμετείχαν και οι τοπικοί βουλευτές κα Ο. Γεροβασίλη και κ. Χ. Γκόκας (ο κ. Γ. Στύλιος απουσίαζε λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό), ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Ν. Καλαντζής, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (ως εκπρόσωπος του Δημάρχου) Αρταίων κ. Κ. Τράμπας. Τον Δ.Σ. Άρτας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Μ. Νικολάου και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Θ. Πανοδήμος, κα Φ. Σκουτέρη, κ. Θ. Γόγαλης και κα Σ. Τσώλα.

Στη συνάντηση αυτή έγινε εκτενής ενημέρωση στον κ. Υφυπουργό και τέθηκαν υπόψη του όλα τα βάσιμα και νόμιμα επιχειρήματα που συνηγορούν στη διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στη φυσική του έδρα, με τη μορφή της ιδρύσεως Κτηματολογικού Γραφείου στην πόλη αυτή, που θα συμπεριλαμβάνει και τα δύο Υποθηκοφυλακεία του σημερινού Δήμου Ζηρού, ήτοι της Φιλιππιάδας και του Θεσπρωτικού. Ως εναλλακτική δε λύση υποστηρίχτηκε με ισχυρά προς τούτο αποδεικτικά έγγραφα ότι αποτελεί μονόδρομο τόσο για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής, όσο και για την εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας να υπαχθεί στο υπό ίδρυση Κτηματολογικό Γραφείο Άρτας.

Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός επιφυλάχθηκε να μελετήσει το θέμα, δεδομένου ότι σαφώς επισημάνθηκε προς αυτόν ότι η περίπτωση του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας, που περιλαμβάνει χωροταξικά κοινότητες τόσο του ν. Άρτας όσο και του ν. Πρέβεζας και ως εκ τούτου αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, που δεν πρόκειται να δημιουργήσει κάποιο προηγούμενο σε άλλες περιοχές της χώρας. Σημειωτέον δε, ότι στον παραδοθέντα προς τον κ. Υπουργό φάκελο παραδόθηκαν και οι επιστολές των επηρεαζομένων από την υπόθεση αυτή τοπικών φορέων, ήτοι του Επιμελητηρίου Άρτας, του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου/Παραρτήματος Άρτας, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Άρτας, του Συλλόγου Φοροτεχνικών Άρτας-Φιλιππιάδας, καθώς και των εμπλεκομένων τοπικών κοινοτή-των του Δήμου Αρταίων.

Κατόπιν τούτων, και με το δεδομένο ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της αποφάσεως του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του της 21-02-2020, αποφάσισε την αναστολή της αποχής από τα καθήκοντά τους και έτσι οι Δικηγόροι Άρτας από χθες επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, επιφυλασσόμενοι για άλλες μορφές κινητοποιήσεώς τους αναλόγως με την εξέλιξη των γεγονότων.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ