Αναρτήθηκε στις:17-01-20 14:52

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:30 το πρωί συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2019 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 367.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Κλειδωνιάς προς Μπουραζάνι για εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.

4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη (Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Υφιστάμενης Στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 543.833,93 € με Φ.Π.Α.

6. Έγκριση του από 17-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου» προϋπολογισμού 122.000,00 € με Φ.Π.Α.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ζωρίκας Γρεβενιτίου», αναδόχου εταιρείας «ΒΛΑΧΑΣ Π. – Σ. ΑΤΕ», μέχρι την 31-07-2020.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ματσούκι – Μπάρος – όρια νομού (κατασκευή συρματοκιβωτίων)», αναδόχου Γεωργίου Θ. Χριστογιάννη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-06-2020.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-03-2020.

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 23-03-2020.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-04-2020.

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 07-04-2020.

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-03-2020.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων του συστήματος θέρμανσης-ψύξης του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020.

15. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Κρυόβρυσης ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 30.450,00 € με Φ.Π.Α.

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη ποταμό», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-04-2020.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση τελών του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων & Σταθμών για το έτος 2020, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.

18. Έγκριση ανατροπής πιστώσεων των αναλήψεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2019.

19. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για οφειλές και δεσμεύσεις οικ. έτους 2019 της Π.Ε. Ιωαννίνων.

20. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

21. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας-Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2020.

24. Έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη και της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου με αρμοδιότητα τα θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου Σταυρούλας Μπραϊμη – Μπότση, στις Βρυξέλλες το διάστημα 17-19/02/2020, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ενημερωτική επίσκεψη στις κεντρικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγκριση των σχετικών δαπανών.

25. Έγκριση δαπάνης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά με την από 20-03-2019 (αριθμ. εκθ. Καταθ. 152/2019) αγωγή των νομικών συμβούλων των Π.Ε. Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Άρτας, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου της Περιφέρειας Ηπείρου σε τέσσερις γλώσσες για τους πρόσφυγες.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης, καθώς και μεταφορά και ταφή των σορών των μεταναστών που ανασύρθηκαν νεκροί από ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Παξών.

28. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Δήμητρας Ρογκότη, υπαλλήλου του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Κέρκυρα στις 20 Ιανουαρίου 2020, για τη συμμετοχή της στη 2η συνάντηση (2nd project meeting) του έργου CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει ως εταίρος.

29. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Ιουλίας Μαρκούλα, Κων/νου Χριστοδούλου και Παύλου Φλώρου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου «Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses», του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 22-26 Ιανουαρίου 2020, για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση Fitur, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

30. Έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών στην κατηγορία Δαπανών “Εξωτερικοί Συνεργάτες” για το έργο WASTE RREACT - Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions» και στις Κατηγορίες Δαπανών «Εξωτερικοί Συνεργάτες» και «Έξοδα Γραφείου και Διαχείρισης» για το έργο «EX.TOUR - Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».

31. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/14-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2ο/16-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με αντικείμενο την “Προμήθεια εξοπλισμού διάσωσης και λοιπού εξοπλισμού για το έργο «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS»” που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020», προϋπολογισμού € 172.000,00 με ΦΠΑ.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση λεωφορείου για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη στις 31-01-2020 για την συμμετοχή τους στην έκθεση AGROTICA 2020.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία ηλεκτρονικού γαστρονομικού οδηγού της Ηπείρου.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση BIOFACH, που διοργανώνεται στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας το διάστημα 12-15/2/2020.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Ι.Μ.Τ.Μ. 2020», που διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ το διάστημα 11-12/02/2020, καθώς και έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου στο Τελ Αβίβ και αντίστοιχων δαπανών.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Fruit Logistica 2020, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας το διάστημα 5-7/2/2020, καθώς και έγκριση μετάβασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας στο Βερολίνο και αντίστοιχων δαπανών.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FREE 2020, που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας το διάστημα 19-23/2/2020.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Ι.F.T. 2020, που διοργανώνεται στο Βελιγράδι της Σερβίας το διάστημα 20-23/2/2020.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον 1ο Mediterranean Chef’s Competition, που διοργανώνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα το διάστημα 21-23/2/2020.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ενέργειες που απαιτούνται για την κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας της περιοχής του Ζαγορίου στον κατάλογο πολιτιστικών τοπίων της UNESCO.

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διακρίβωση – πιστοποίηση επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Δίκτυο της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.

43. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις Μακρύκαμπο, Καρκαβελέικα», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.

44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού 54.560,00 € με Φ.Π.Α.

45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στην Τ.Κ Ανέζας Δήμου Αρταίων», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 17-04-2020.

46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - βελτίωση της επαρχιακής οδού (12) από Άνω Καλεντίνη - Ξηρόκαμπο - Σταυρόβρυση – Γέφυρα Κοράκου - Όρια νομού Καρδίτσας», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2020.

47. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 23-05-2020.

48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τακτοποίηση οφειλών Π.Ε. Άρτας έτους 2019 και για έργο της Π.Ε. Άρτας.

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την κάλυψη δαπανών παράστασης δικαστικού εκπροσώπου για σύνταξη, κατάθεση, άσκηση, επίδοση πρόσθετων λόγων, συζήτηση προσφυγής και πρόσθετων λόγων, στην δικάσιμο της 10ης Μαρτίου 2020 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της προσφυγής ουσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 Συνεδρίασή του.

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Κουτσοχρήστου Γεωργίας, μονίμου υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Θεσπρωτίας, για πληρωμή διοδίων, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2020.

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Αναγνώστου Χρυσαυγής, μονίμου υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2020.

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2020, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

55. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020 για οφειλές παρελθόντων ετών.

56. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης οικ. έτους 2019 και έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020.

57. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, και του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

58. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 1030/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 22-07-2019 Προδικαστική Προσφυγή του Δημητρίου Κάκαβου, και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 21/1691/03-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το μέρος που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Γ (Είδη Παντοπωλείου) του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

59. Έγκριση 6ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

60. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2020 για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/16).

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε. Πρέβεζας.

62. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 19 έως 21-01-2020 προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένες συναντήσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

63. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020 (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

64. Έγκριση τροποποίησης δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2019-2020 και χορήγηση μαθητικών επιδομάτων.

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικού Επιμελητή προς επίδοση δικογράφων της Π.Ε. Πρέβεζας.

66. Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 1252/2019 απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 12-09-2019 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 26/2088/21-08-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών Ι/29.07.2019 και IΙ/14.08.2019 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού € 731.264,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

67. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

68. Απόφαση για την μή άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. 299/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ορατότητας στην οδό Άρτας – Διχομοιρίου προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φρεατίων και επισκευή αυτών επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Κερασώνα) (παροχή υπηρεσιών)».

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «Σούλι Παραμυθιάς», τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου.

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση της δράσης της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή και καταγραφή λειτουργικών και ενεργειακών στοιχείων αντλητικού συγκροτήματος Βίγλας».
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img