Αναρτήθηκε στις:21-01-16 17:12

Παράταση για τις άδειες πλανόδιου εμπορίου Π.Ε. Ιωαννίνων


Η Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων έχοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και το αίτημα για μετάθεση της τελικής ημερομηνίας υποβολής των αρχικών δικαιολογητικών, χορηγεί παράταση υποβολής αιτήσεως έως και την Παρασκευή 12/02/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”, μπορούν να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο 106) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό ανεργίας

2. Πιστοποιητικό:

- Αναπηρίας 50% ή τυφλών

- Πολυτέκνων ή Τρίτεκνων

- Ανάπηρων του Ν.1370/44

- Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία

- Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά

- Απεξαρτημένων ατόμων

3. Υπεύθυνη δήλωση:

- Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος

- Ότι δεν είναι συνταξιούχος

4. Δύο (2) φωτογραφίες

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ