ΠΡΟΦΙΛ

Η εφημερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑΣ εκδίδεται από το 1983 στην Άρτα συμβάλλοντας δυναμικά στην τοπική ενημέρωση αλλά και καλύπτοντας θέματα oλόκληρης της Ηπείρου. Ο ιστορικός εκδότης είναι ο Δημήτριος Ε. Σπύρου ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του παρέδωσε τη Διεύθυνση στον Λάμπρο Δ. Σπύρου, ο οποίος από το 2008 μέχρι και σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι της εφημερίδας. Από την 03-09-2011 λειτουργεί ο ιστότοπος της εφημερίδας με domain name: www.maxitisartas.gr.

H εφημερίδα εκδίδεται με το ΑΦΜ 105167916 και υπάγεται στη ΔΟΥ Άρτας. Στεγάζεται στην οδό Γ. Μάτσου 7, Άρτα, Τ.Κ.: 47132, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 26810-22919, και έχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις εξής: maxitis1@otenet.gr και maxitisartas@maxitisartas.gr.

Διευθυντής και διαχειριστής του domain name: Λάμπρος Δ. Σπύρου.

Διευθυντής σύνταξης: Λαμπρινή Β. Πανταζή