ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  • img
    Η φύλακας του αρχείου

    Σε κανέναν τόπο δεν γίνεται τόση κατανάλωση Ιστορίας, όσο στα Βαλκάνια… Η ηρωΐδα του βιβλίου ένιωθε ότι ήτανε ένα γρανάζι...