Αναρτήθηκε στις:24-04-24 16:46

Τράπεζα Πειραιώς: €1,2 δισ. Δανειακών Συμβάσεων Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας


Αίτημα για επιπλέον κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώH Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε σήμερα αίτημα λήψης της επόμενης δόσης κεφαλαίων, ύψους €300 εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύστερα από την επιτυχή απορρόφηση των κεφαλαίων που της έχουν μέχρι σήμερα διατεθεί. Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης συνολικού ύψους €1,6 δισ.

Έως σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει τη σύναψη συμβάσεων για τη χρηματοδότηση 83 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού €4,78 δισ., αξιοποιώντας τους πόρους του ΤΑΑ ύψους €1,2 δισ. και κεφάλαια της Τράπεζας ύψους €1,02 δισ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκταμιεύσει ποσά περ. €400 εκ. από δάνεια ΤΑΑ και €300 εκ. από κεφάλαιά της, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δυναμική της συμμετοχή στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ, στηρίζοντας έργα και επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην Πράσινη Μετάβαση και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εξωστρεφή χαρακτήρα, σε πλήρη εναρμόνιση με τους βασικούς πυλώνες του ΤΑΑ, πάντα με γνώμονα την πραγματική και διατηρήσιμη ανάπτυξη των κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα το πρόγραμμα αξιοποιήθηκε με έμφαση στη στήριξη έργων με χαρακτήρα Πράσινης Μετάβασης – συμπεριλαμβάνοντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής ισχύος της τάξης των 1,2 GW – αλλά και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Εξωστρέφειας. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με έμφαση στην Περιφέρεια, με χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (άνω του 60% των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων).

Για την υποστήριξη των δράσεων του Ταμείου, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για την άμεση αξιολόγηση και υλοποίηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, πρωταγωνιστώντας στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ, πόρων που συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της εθνικής μας οικονομίας.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img