Αναρτήθηκε στις:23-04-24 18:12

ΙΟΒΕ: Αναθεωρεί στο 2,1% την πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2024


Ρυθμούς ανάπτυξης 2,1% εκτιμά το ΙΟΒΕ ότι θα εμφανίσει η ελληνική οικονομία το 2024. Πρόκειται για αρνητική αναθεώρηση των προβλέψεων, από τα επίπεδα του 2,4% προηγουμένως, καθώς το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών περιμένει τώρα χαμηλότερη συνεισφορά στο ΑΕΠ από τις εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση.

Ειδικότερα, ως προς τις συνιστώσες της ανάπτυξης το 2024, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των πάγιων επενδύσεων (+9,5%) και διατήρηση της δυναμικής της ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,3%). Στον εξωτερικό τομέα, αναμένεται μικρή βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αυξάνονται ετησίως το 2024, κατά +2,2% και +1,9% αντιστοίχως.

Ο μέσος πληθωρισμός για το 2024 αναμένεται ελαφρά υψηλότερος από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, στην περιοχή του 3,0%, ενώ η ανεργία προβλέπεται ότι θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, στην περιοχή του 10,3%.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης, η σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων, η γεωπολιτική αστάθεια, τα δημοσιονομικά μεγέθη και η εκτέλεση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι πλέον καθοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης του ΑΕΠ το 2024.

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν


• Περαιτέρω γεωπολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (πόλεμος στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή, εκλογές στις ΗΠΑ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

• Πιο αργή μείωση των επιτοκίων στην Ευρώπη το 2024, ειδικά σε εναλλακτικό σενάριο μεγάλης αύξησης των διεθνών τιμών ενέργειας.

• Υψηλό έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.

• Αγορά εργασίας: Βραδύτερη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας, μεταξύ άλλων λόγω υψηλής διαρθρωτικής ανεργίας.

• Σταδιακά σφιχτότεροι δημοσιονομικοί στόχοι. Παραμένει στενή η φορολογική βάση στην Ελλάδα.

• Απώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω υψηλότερου του μ.ό. της Ευρωζώνης πληθωρισμού μετά τα μέσα του 2023. Επίμονος πληθωρισμός σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, υψηλότερος από τον μ.ό. της ΕΖ το 2024.

• Υψηλό επιτοκιακό spread δανείων-καταθέσεων και συστηματικά αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών.

• Κίνδυνος για νέα έξαρση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ΜΕΔ, λόγω ανόδου επιτοκίων και κόστους διαβίωσης. Εμπόδιο στην ανακατανομή των πόρων τα κόκκινα δάνεια εντός και εκτός τραπεζικών ισολογισμών.

• Μείγμα επενδύσεων: Επενδύσεις σε Κατοικίες/Κατασκευές και μεταφορικό εξοπλισμό, μείωση στους άλλους τομείς.

newmoney.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img