Αναρτήθηκε στις:19-04-24 17:53

Ξεκινάει η καταβολή επιδόματος μητρότητας και σε μη μισθωτές


Με αναδρομική ισχύ για όσες μητέρες απέκτησαν παιδί από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά και είναι ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες ή αγρότισσες, ξεκινάει η διαδικασία καταβολής του επιδόματος μητρότητας και σε μη μισθωτές από τη ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα parentalbenefits.dypa.gov.gr, προκειμένου να λάβουν μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, που σήμερα ανέρχεται στα 830 ευρώ, για εννέα μήνες. Δηλαδή συνολικά 7.470 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την επομένη της καταβολής του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας του e-ΕΦΚΑ, ή εντός δύο μηνών από την επομένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια ή της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης αν πρόκειται για υιοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενες νέες μητέρες θα πρέπει βέβαια να προσέξουν μια σειρά από ειδικές προβλέψεις που υπάρχουν στον νόμο, προκειμένου να μη χάσουν την επιδότηση. Αναλυτικά, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι μη μισθωτές θα λαμβάνουν το επίδομα με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

2. Αν η ασφαλισμένη δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερη κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται ειδοποίηση ότι «δεν δύναται να υποβληθεί το αίτημα λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας», ώστε να προβεί άμεσα στην εξόφληση των οφειλών της και να υποβάλει στη συνέχεια κανονικά το αίτημά της.

3. Στις περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, είναι αναγκαία η εγγραφή στη νέα πλατφόρμα μέσω ειδικής φόρμας που διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Η είσοδος στην ειδική φόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxis και του ΑΜΚΑ. Μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταξύ της ΔΥΠΑ του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, αντλούνται ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία του αιτήματος, προς διευκόλυνσή τους.

4. Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης και η καταβολή της παροχής ξεκινάει από την πρώτη του επόμενου μήνα της αίτησης.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των μητέρων με μισθωτή εργασία.

Στην περίπτωση υιοθεσίας η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας εκκινεί από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή από την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι όπως ισχύει και στις μητέρες με μισθωτή σχέση εργασίας, έτσι και οι μη μισθωτές θα μπορούν να μεταβιβάσουν έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

kathimerini.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img