Αναρτήθηκε στις:20-02-16 18:50

1η Συνάντηση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων


Η συνάντηση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Αθήνα. Ως εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εθελοντισμού της Περιφέρειας κ. Ιωάννης Καραμπίνας (ως τακτικό μέλος) και η περιφερειακή σύμβουλος Ηπείρου κ. Αναστασία Σίμου (ως αναπληρωματικό μέλος).

Στη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για τις υλοποιούμενες δράσεις, που εντείνονται τόσο σε εθνικό (με τη συνδρομή Υπουργείων, ενώσεων, συλλόγων και πολιτών) όσο και σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο (περιφερειακά δίκτυα). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα, οι βασικοί άξονες δράσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι:

- Αναβάθμιση των δεξιοτήτων κυρίως ατόμων με ελλείψεις στις βασικές δεξιότητες

- Πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων

- Διεύρυνση της συμμετοχής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα εκπαίδευσης - Εξασφάλιση ποιότητας και παρακολούθησης των παρεχόμενων προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Κατάρτιση και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

- Αύξηση της συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ των ΜΚΟ «Επάνοδος» και «Μετάδραση», οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ