Αναρτήθηκε στις:20-05-24 15:51

Αύξηση δυναμικότητας δύο μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στη Θεσπρωτία


Η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά και για την αύξηση της δυναμικότητας δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν ήδη στην θεσμοθετημένη ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στη Λωρίδα Σαγιάδας. Συγκεκριμένα οι θετικές γνωμοδοτήσεις αφορούν τους φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα δραστηριότητες:

• «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 20 στρ., σε 40 στρ., με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 190 σε 495 τόνους / έτος και παράλληλο εκσυγχρονισμό 2 των πλωτών εγκαταστάσεων της και επέκταση συνοδών χερσαίων υποδομών στη θέση Όρμος Ορλιάς.

• «Μετεγκατάσταση και επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 19,96 στρ., σε 40 στρ., με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 500 σε 650 τόνους / έτος και παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της και έγκριση επέμβασης δημόσιας δασικής έκτασης με αύξηση ετήσιας δυναμικότητας υφιστάμενου συσκευαστηρίου συνοδών χερσαίων υποδομών στη θέση όρμος Παγανιά.

Θετικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και για τις παρακάτω Μ.Π.Ε.:


- Αύξηση δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 17.800 σε 24.000 ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, στη θέση «Μπότση», στην Τ.Κ. Κρυφοβού, Δήμου Δωδώνης

- Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 18.000 σε 50.000 ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κουτσελιού, Δήμου Ιωαννιτών.

- «Οριοθέτηση και προτεινόμενα έργα διευθέτησης υδατορέματοςΡουκλεσίου στον οικισμό Καλεντζίου, Δ.Ε. Κατσανοχωρίων, Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.



img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ





img

img