Αναρτήθηκε στις:01-05-24 15:18

Η συνδρομή της Περιφέρειας για την ένταξη του Ζαγορίου στον κατάλογο της UNESCO


Η Περιφέρεια Ηπείρου με την Προγραμματική Σύμβαση (με συμβαλλόμενα μέρη το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Ζαγορίου) για το Ζαγόρι, αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- Να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης για το πολιτιστικό τοπίο Ζαγορίου.

- Να υλοποιήσει και να χρηματοδοτήσει τις εργασίες επισκευής του δικτύου παραδοσιακών λιθόστρωτων μονοπατιών Ζαγορίου και τοποθέτησης σήμανσης.

- Να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει - σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου και το ΥΠΠΟ- δράσεις προβολής και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για το πολιτιστικό τοπίο Ζαγορίου.

- Να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το σχεδιασμό στρατηγικής για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Ζαγορίου.

- Να συντονίζει και να εποπτεύει το σύνολο των επιμέρους δράσεων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

- Να διαθέσει προσωπικό για την υποστήριξη των εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img