Αναρτήθηκε στις:26-04-24 15:26

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου


Ανακοινώθηκε η απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες στην επαναπροκήρυξη 170/17-01-2024 για την χορήγηση πενήντα οχτώ (58) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με το αντίστοιχο δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου σε παραγωγούς πωλητές και εννέα (9) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου άλλων Περιφερειών.

Επίσης ανακοινώθηκε η απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της επαναπροκήρυξης 225/22-01-2024 για την χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών (50 θέσεις) με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και για χορήγηση επιπλέον δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή άλλων Περιφερειών, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021 (1 θέση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (εδώ) της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img