Αναρτήθηκε στις:09-06-23 17:16

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών (2015-2022) στο Μητρώο επιχορηγούμενων Φορέων


Το Τμήμα Αθλητισμού και το Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων, ενημερώνουν όλα τα Αθλητικά Σωματεία και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους ότι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 23532/12-05-2023 (ΑΔΑ: 60ΓΚ46ΜΤΛΠ-ΘΝ5) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνεται παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015-2022 στο Μητρώο επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020), μέχρι την 30η.6.2023.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με το Τμήμα Αθλητισμού στο τηλέφωνο 26813-62162.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img

img

img

img

img

img