Αναρτήθηκε στις:17-11-21 14:03

Συνδέσεις παροχών αποχετευτικού δικτύου Μετσόβου


Η Ε.Υ.Δ. γνωστοποίησε επίσης στο Δήμο Μετσόβου τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου: «Συνδέσεις παροχών αποχετευτικού δικτύου από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τον κεντρικό αγωγό της Κοινότητας Μετσόβου» προϋπολογισμού 495.967,74 ευρώ».

Το υποέργο περιλαμβάνεται στην πράξη «Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μετσόβου».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ