Αναρτήθηκε στις:30-11-20 13:47

Leader: Ιδιωτικές επενδύσεις στις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων


Πενήντα επτά ιδιωτικές επενδύσεις εντάσσονται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, στο Μέτρο 19 (Πρόγραμμα LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 / Τοπικό Πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.) για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 14,06 εκατ. ευρώ - Δημόσιας δαπάνης 8,08 εκ. ευρώ και αφορούν:

• 13 επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

• 25 επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού

• 9 επενδύσεις στον τομέα βιοτεχνίας και εμπορίου

• 10 επενδύσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιώνimg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ