Αναρτήθηκε στις:27-04-18 13:09

Υπεγράφη στην ΑΚΤΩΡ η διπλή σύμβαση συντήρησης της Εγνατίας Οδού


Υπεγράφη τελικά η διπλή σύμβαση για την συντήρηση της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές συμβάσεις που χωρίζουν τον άξονα σε δυτικό και ανατολικό τομέα. Ανάδοχος και στα δύο είναι η ΑΚΤΩΡ.

Συγκεκριμένα έγινε ανάδοχος του Δυτικού Τομέα αλλά και των καθέτων αξόνων αρχικού προϋπολογισμού 47,45 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) με 59,80% (ή ποσού 24,05 εκατ. ευρώ ποσό με ΦΠΑ).

Παράλληλα έγινε ανάδοχος του Ανατολικού Τομέα και των κάθετων αξόνων, αρχικού προϋπολιγισμού 49,45εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) με 58,84% (ή ποσού 25,62εκατ.ευρώ ποσό με ΦΠΑ). Η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2018. Η ισχύς των συμβάσεων ειναι για 24 μήνες δηλαδή έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 12 Απριλίου 2020 ενώ υπάρχει δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης κατά 6 μηνες.

Η ΑΚΤΩΡ μαζί αναλαμβάνει και την κατασκευή των απαραίτητων σταθμών διοδίων που είναι απαιτητοί άλλωστε από τον διαγωνισμό παραχώρησης που ξεκίνσηε πριν από λίγες μέρες και στον οποίο η ίδια εταιρεία είναι μία από τις συμμετέχουσες. Συγκεκριμένα προαιρετικά αναλαμβάνει την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29-05-2017), του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά/Σερρών και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον Κάθετο Άξονα Χαλάστρας - Ευζώνων (Α1) για 17.850.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ ή €14.395.161,29 χωρίς ΦΠΑ) και του μετωπικού Σ.Δ. Αρδανίου, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Προφήτη, Βαγιοχωρίου, Βρασνών/Ασπροβάλτας, Γαληψού/Ορφανίου, Μουσθένης, Ελευθερούπολης, Αγ. Ανδρέα, Άσπρων Χωμάτων, Βαφέικων, Ιάσμου, ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής/Φύλακα και Μέστης, κόστους 22.800.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στον ανατολικό τομέα οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι παρακάτω:

— η κατασκευή του Σταθμού Διοδίων (Σ.Δ.) στην «Καβάλα», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014 και

— η συντήρηση και λειτουργία του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας Οδού (από Α/Κ 17 Κλειδίου μέχρι πριν το Τελωνείο Κήπων, μήκους περίπου 368,7 χλμ.) και των Καθέτων Αξόνων Α1 (Α/Κ Αξιού/Χαλάστρας - Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων) και Α23 («Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα») αυτής.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι τεχν. αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων, λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση, λειτουργία οδού και σηράγγων, κατασκευή νέων Σ.Δ., αντιμετώπιση προβλημάτων χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός), βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.), βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κλπ.), διάθεσης προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε. και μελέτες για την κατασκευή των Σ.Δ. που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

Στο δυτικό τομέα περιλαμβάνονται:

— η κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων στην θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— η συντήρηση και λειτουργία και συντήρησης του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων Α29 και Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

Α) Του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο του Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.

Β) του Κάθετου Άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29 – συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Γ) Του Κάθετου Άξονα «Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25 - συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων

ε) κατασκευή νέων Σταθμών Διοδίων

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)

ζ) εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.)

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε.

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων, που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.


ypodomes.com


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ