Αναρτήθηκε στις:26-05-23 15:21

Η «Πολιτική της Υπαίθρου» θέλει εγγυημένες τιμές!


«Ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ» με νέο ασφαλίσιμο κίνδυνο για στρεβλώσεις αγοράς


Έναρξη υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023Από τον Δημήτρη Λ. Ντούλα/Ειδική συνεργασία


Η κοινή γεωργική πολιτική θεσπίστηκε το 1962, είναι σύμπραξη της γεωργίας και της κοινωνίας, της Ευρώπης και των γεωργών της. Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές και επηρεάζει τη ζωή όλων των αγροτών της περιφέρειας αλλά και των Ευρωπαίων. Αυτές οι πολιτικές θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη βιωσιμότητά του. Ο γεωργικός τομέας συμβάλλει στην παραγωγή δημοσίων αγαθών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Απαιτείται εις αντάλλαγμα επαρκής δημόσια (ευρωπαϊκή) χρηματοδοτική στήριξη. KΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΗΠΕΙΡΟ, ΑΡΤΑ κλπ.

Με αφορμή την παρουσίαση και την -έστω καθυστερημένη- έναρξη υποβολής των Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023, για την διασφάλιση των ενισχύσεων των αγροτών ύψους 2 δισ. ευρώ περίπου κατ’ έτος, μετά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 2023-27 και την έκδοση των πρώτων αποφάσεων εφαρμογής, ΑΞΙΖΕΙ να αναφερθεί εντατικά ο διάλογος εντοπιότητας στην νέα εκλογική περίοδο, η σημασία και η προστιθέμενη αξία της συζήτησης για τα "Εργαλεία Σταθεροποίησης Εισοδήματος" στην νέα ΚΑΠ, που θα παρέχουν αποζημίωση στους γεωργούς σε περίπτωση σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους.

Η «πολιτική της υπαίθρου» θέλει εγγυημένη τιμή και «Εργαλεία Σταθεροποίησης Εισοδήματος» που θα παρέχουν αποζημίωση στους γεωργούς και κτηνοτρόφους σε περίπτωση σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από στρεβλώσεις της αγοράς έναντι προϊόντων ποιοτικής προέλευσης του Αρτινού Κάμπου π.χ. ακτινίδια, πορτοκάλια κλπ. Εκτός από τον κανόνα “de minimis” -που εφαρμόζεται υπό όρους- θα είναι στην πρόθεση της νέας κυβέρνησης να εφαρμοστεί ένας νέος ασφαλίσιμος κίνδυνος στην ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ για στρεβλώσεις αγοράς διακυμάνσεις τιμών; Δεν λέμε για “ελάχιστη εγγυημένη τιμή” σε συνθήκες ενιαίας αγοράς αλλά για εγγυημένη τιμή σε αγροτικά προϊόντα (μέσω ΕΛΓΑ, ίσως να επιδοτεί πχ τα ασφάλιστρα μέσω κονδυλίων και από τα Προγράμματα) που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα εξασφαλίζουν βιώσιμο αγροτικό εισόδημα.

Η «πολιτική της υπαίθρου», αφορά και το εισόδημα και τα …αντιμέτρα που θα λαμβάνονται, σε διάφορες κοινωνικές συνέπειες. Η «Ελάχιστη εγγυημένη τιμή» όχι μόνο στην «ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ» αλλά και στα κτηνοτροφικά προϊόντα με πολιτικές κινητροδότησης θα είναι Θεσμική κίνηση με …«Μετρήσιμο Αντίκρισμα»! Για να κρατηθούν οι νέοι άνθρωποι στα χωριά τους πάντως, δεν αρκεί να εξασφαλιστεί μόνο ένα εισόδημα, αλλά και άλλες προϋποθέσεις στα πλαίσια μια νέας πολιτικής για την ενδυνάμωση της υπαίθρου. H «ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ» με τους όρους που περιγράφουμε πετυχαίνει στήριξη των γεωργών και βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, με την εξασφάλιση σταθερής προσφοράς τροφίμων σε προσιτές τιμές, τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση των αγροτικών περιοχών και των τοπίων σε όλη την ΕΕ αλλά και να διατηρηθεί ζωντανή η αγροτική οικονομία με την προώθηση της απασχόλησης στους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής και σε συναφείς τομείς.

Γρήγορα θα πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά της επόμενης πολιτικής ηγεσίας


1.Ο ΕΛΓΑ να ανασυγκροτηθεί και να διαμορφωθεί ένα σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, τόσο από τους φυσικούς κινδύνους όσο και από τους κινδύνους της αγοράς. Να καθοριστεί μια ελάχιστη εγγυημένη τιμή για τη φετινή γενική αγροτική σοδειά που θα καλύπτει το κόστος παράγωγης και της απόσβεσης εγκατάστασης και θα αφήνει ένα λογικό κέρδος στον παραγωγό», όπως πχ ζητούν και οι παραγωγοί Άρτας.

2.Στον στόχο για ελάχιστη εγγυημένη τιμή υπάρχει «συναντίληψη», σαν κύριο αγροτικό προϊόν πχ το ακτινίδιο, που θα προσφέρεται στον αγροτικό κόσμο η απαραίτητη ασφάλεια και σιγουριά για την απρόσκοπτη συνέχιση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία, όπως είναι η σημερινή.

Έναρξη υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023


Η ΚΓΠ είναι κοινή πολιτική για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η διαχείριση και χρηματοδότησή της ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ.Η έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 άρχισε στη χώρα μας αλλά και στις χώρες της ΕΕ μετά από την ενσωμάτωση των μεταβολών που περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ για τις άμεσες ενισχύσεις, όπως η αναδιανεμητική ενίσχυση, τις ενισχύσεις για τα οικολογικά σχήματα και οι συνδεμένες ενισχύσεις. Μια σημαντική μεταβολή που διευκολύνει την πρώτη χρονιά εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ, είναι ότι δεν υπάρχει ρητή προθεσμία καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης. Όλες οι αιτήσεις των αγροτών που θα υποβληθούν το 2023, θα παρακολουθούνται μέσω monitoring και θα επιτρέπονται οι μεταβολές και οι διορθώσεις σφαλμάτων ή αναντιστοιχιών μέχρι πριν την πληρωμή της προκαταβολής. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 21 Αυγούστου 2023 και τον επόμενο μήνα -μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2023- θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις, για να υπάρξει επαρκής χρόνος ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους για την πρώτη πληρωμή της προκαταβολής, το φθινόπωρο του 2023.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img

img

img

img

img

img