Αναρτήθηκε στις:15-10-19 12:06

Με επιτυχία η εκπαιδευτική επίσκεψη για το έργο IDEA στην Άρτα

Η Εκπαιδευτική Επίσκεψη για το Έργο «Investment Development and Empowerment Action (IDEA)» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη και την Παρασκευή 19 - 20 Σεπτεμβρίου στην Άρτα.

Σκοπός της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η κατανόηση της κατάστασης και της ωριμότητας της αγοράς Κοινωνικών Επενδύσεων στην περιοχή της Άρτας. Οι επισκέψεις επικεντρώθηκαν στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών για την υποστήριξη Κοινωνικών Επενδύσεων και φορέων και επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στόχος του έργου IDEA είναι η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για Κοινωνικές Επενδύσεις καθώς και η μελέτη και εξειδίκευση υβριδικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση φορέων και δράσεων του τρίτου τομέα της οικονομίας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στην Εκπαιδευτική Επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου:

• Auleda - Local Economic Development Agency

• Δήμος Χειμάρρας

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ

• Δήμος Αρταίων

Την πρώτη ημέρα της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης, οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου επισκέφθηκαν τις τοπικές αρχές: τον Δήμο Αρταίων, την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και το Επιμελητήριο της Άρτας.

Την ίδια ημέρα, επίσης, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας

Την Παρασκευή, οι επισκέψεις επικεντρώθηκαν σε φορείς που αποτελούν πιθανούς επενδυτές, όπως είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εκμετάλλευσης Ακτινιδίων ΑΣΕΑ και η Καράλης Α.Ε.

Την ίδια ημέρα, οι εταίροι του έργου IDEA επισκέφθηκαν την Εταιρία Ανάπτυξης Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) και ολοκλήρωσαν τις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις με τον Εμπορικό Σύλλογο-Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Άρτας.

Η Εκπαιδευτική Επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την συνάντηση των εταίρων του έργου, όπου αφ' ενός αξιολογήθηκαν η σημασία και τα αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης και αφ' ετέρου σχεδιάστηκε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί με στόχο την άμεση και στενή συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής της Άρτας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικοσύστημα Κοινωνικών Επενδύσεων.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ