Αναρτήθηκε στις:15-07-17 13:50

Δήμος Γ. Καραϊσκάκη: Πρόταση 142.000€ για ενίσχυση υποδομών


Κατατέθηκε από το Δήμο Γ. Καραϊσκάκη, στις 26/06/2017 πρόταση ύψους 142.000 Ευρώ στα πλαίσια της 41/2017 πρόσκλησης της ΕΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου για την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας. Η πρόταση αφορούσε εργασίες βελτίωσης του Γυμνάσιου –Λυκείου Παναγιάς, Λυκείου Άνω Καλεντίνης και πρώην Γυμνασίου Αστροχωρίου (πλέον δημοτικό σχολειό). Επιλέχτηκαν τα παραπάνω σχολικά ιδρύματα διότι είναι και τα μόνο ενεργά σχολεία στο, Δήμο μας με υπαρκτό ιδιοκτησιακό καθεστώς, απαραίτητο για τη συμμετοχή σε έργα ΕΣΠΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ).

Η παραπάνω πρόταση παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθώς τα σχολεία αυτά δεν προτείνονται για παρεμβάσεις από το γραφείο Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηπείρου (προτείνονται σε αυτή τη φάση - μόνο και επί ποινή αποκλεισμού- η ανέγερση νέων σχολείων μονάδων ειδικών μαθητικών ομάδων, όπως: ειδικά σχολεία, ειδικά νηπιαγωγεία, μουσικά σχολεία), εκφράζει τη βούληση της δημοτικής αρχής για συμμετοχή του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη σε οποιαδήποτε πρόσκληση συγχρηματοδοτούμενων έργων θα δημοσιεύεται, παρά τα πενιχρά μέσα που διαθέτει ο δήμος (2 μόνιμοι υπάλληλοι μηχανικοί).

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη με πολύ κόπο έχει καταφέρει σε όποια πρόσκληση και να δημοσιεύτηκε (ΠΑΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020, διακρατικά προγράμματα Ελλάδα – Αλβανία & Ελλάδα -Ιταλία), να έχει καταθέσει ώριμες και συγκροτημένες προτάσεις.

img

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ