Αναρτήθηκε στις:14-07-17 13:21

25.000€ για την ανάδειξη του Ιμαρέτ


Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου:

1) Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού / Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ» προϋπολογισμού 25.000,00 € (με ΦΠΑ).

2) Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η): «Συντήρηση - βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε. Άρτας.

img

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ