Αναρτήθηκε στις:17-06-24 17:43

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου την Τρίτη


Την Τρίτη 18-06-2024 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2022 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς ΦΠΑ (1.090.000,00 € με ΦΠΑ).

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-02-2024 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Έργα βελτίωσης αντλιοστασίου Α/Σ Α5 Τσουκνίδας», προϋπολογισμού € 738.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171897 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

4. Έγκριση του από 05-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-09-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτοταπήτων στην Ε.Ο από διακλάδωση προς Άγιο Σπυρίδωνα – όρια νομού Άρτας (Γέφυρα Άννινου)» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

5. Έγκριση του από 05-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 2 «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ της πράξης: «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιά» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

6. Έγκριση του από 12-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου τηςΠεριφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Διοικητηρίου για την ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.364.160,39 με ΦΠΑ.

7. Έγκριση του από 12-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην Ε.Ο. Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζας» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

8. Έγκριση του από 13-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση έργων του χώρου υπαίθριας αναψυχής στη θέση Περίβολος της κοινότητας Σκαμνελίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 43.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

9. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής ΚαναλίωνΣκουληκαριάς», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.».

10. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στο ΕΟΔ Άρτας», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ».

11. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας» της πράξης: «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ».

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας, αναδόχου «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 31-08-2024.

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό από θέση ΄΄Στάρια΄΄ μέχρι γέφυρα Τσιμόβου», αναδόχου Νικόλαου Σιμόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-11-2024.

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», αναδόχου «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.

16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."».

17. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2024».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και τεχνικών σε τμήμα της Ε.Ο Άρτας - Καρδίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για την κήρυξη σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στα πλαίσια του έργου “Επείγουσα μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας” ».

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός οδικού δικτύου περιοχής Σκουληκαριάς (παροχή υπηρεσιών)».

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής στάθμευσης στο εθνικό οδικό δίκτυο Πρέβεζας Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μαργαριτίου (παροχή υπηρεσιών)».

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός χώρου από χόρτα και δέντρα στην περιοχή Νεοχωρίου Πρέβεζας στη θέση “Πετρίτσια” (παροχή υπηρεσιών)».

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση, τοίχων αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Σύβοτα - Πάργα (παροχή υπηρεσιών)».

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή στρόβιλου αντλίας Q=500m3/h H=60m και επισκευή ηλεκτροκινητήρα 250Kw στο αντλιοστάσιο Λαγγάδων του ΤΟΕΒ Πόρου».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και εργασίες ενσωμάτωσης αγωγού ΡΕ Φ 315/10Atm στο κεντρικό δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Αχέροντα».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος τύπου 12MC/2D + 10’’ – 200HP αρδευτικού αντλιοστασίου Α4 Ροδοτοπίου και επισκευή ηλεκτροκινητήρα 160Kw στο Α3 Νεοχωρίου του ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τον ΤΟΕΒ Κερασώνα και την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων στη θέση «Κοκορέτσια» του Δήμου Ζηρού».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες επισκευής βλαβών του ΤΟΕΒ Πόρου».

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας χωμάτινων οδών πρόσβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή των Φιλιατών έως Μενίνα (παροχή υπηρεσιών)».

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού Περιφέρειας Ηπείρου για την θερινή περίοδο (παροχή υπηρεσιών)».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την μετατόπιση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζών».

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την μελέτη νυχτερινού φωτισμού στον Καταρράκτη Άρτας».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Απομάκρυνση συσσωρευμένων υλικών και φυκιών από τα ερείσματα του οδικού δικτύου στην παραλία Καναλίου (παροχή υπηρεσιών)».

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση αντλιοστασίου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου».

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2024.

37. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση Η/Μ μελέτης Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πάδων», προϋπολογισμού 16.120,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

38. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την διευθέτηση όμβριων κατά μήκος του οδικού δικτύου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.000,00 € με ΦΠΑ.

39. Έγκριση του Πρακτικού2/10-06-2024 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

40. Έγκριση του από 12-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από κατολισθητικά φαινόμενα της 46ης επαρχιακής οδού στα όρια της Μηλέας Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.690,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

41. Έγκριση του από 14-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών στην 5η επαρχιακή οδό (Βλαχόστρατα)», προϋπολογισμού 185.000,00 € με ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

42. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση σύνδεσης οδικού δικτύου Κόνιτσας - Διστράτου», προϋπολογισμού 365.800,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων επί της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Κουκλιών», αναδόχου «PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 12-09-2024.

44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα - Μικρή Γότιστα - Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-07-2024.

45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.

46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας 19ηςεπαρχιακής οδού στο τμήμα Βαλανιδιά-Άγιος Νικόλαος», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-12-2024.

47. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2024.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου προς Λάιστα (προμήθεια υλικών)».

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί ρεμάτων, προσβάσεων και βλάστησης από Κατσικά έως Βασιλική για την αποφυγή ατυχημάτων και την λήψη στοιχείων για την σύνταξη μελέτης οδικής ασφάλειας (παροχή υπηρεσιών)».

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί τάφρων – ερεισμάτων τεχνικών και άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Μπουραζανίου – Αηδονοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση τοίχου αντιστήριξης Μονής «Τζώρας» πλησίον του οδικού δικτύου προς Δρίσκο (παροχή υπηρεσιών)».

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την λήψη στοιχείων και την σύνταξη μελετών για την διάνοιξη δρόμων και την προστασία τεχνικών έργων πλησίον κοίτης ποταμών στα όρια των δήμων Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση οδών πρόσβασης συνεργειών με το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του πρώην Δήμου Ανατολής (προμήθεια υλικών)».

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σιδηρού οπλισμού και σκυροδέματος για την κατασκευή τεχνικών έργων και προσβάσεων στα όρια του Κεντρικού Ζαγορίου και Πωγωνίου (προμήθεια υλικών)».

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή υδρομαστεύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης στα ορεινά του Γρεβενητίου και βελτίωση πρόσβασης σε αυτές (παροχή υπηρεσιών)».

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών πρόσβασης πτηνοτροφικών μονάδων στα όρια της Βουλιάστας των Πεστών και του Τερόβου (παροχή υπηρεσιών)».

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων περιμετρικά και εντός του χώρου του αεροδρομίου (παροχή υπηρεσιών)».

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες με γερανοφόρα οχήματα για την συντήρηση τεχνικών έργων και απομάκρυνση υλικών από καθαιρέσεις κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2024.

60. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. οικ. 122214/8795/28-07-2023 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και της ατομικής επιχείρησης «Γκίκας Παντελής», για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης.

61. Έγκριση δαπάνης πληρωμής Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεων ταχογράφου, διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου κατά το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη του δικαιώματος συμμετοχής υπαλλήλου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού &Ποιοτικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυτοπροστασίας «XXInternationalPlantProtectionCongressinAthens», που θα πραγματοποιηθεί 1-5 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα.

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου έτους 2024, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

66. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 90234/901 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάβασης της Ειδικής Συμβούλου Αρετής Στασινού και της Ειδικής Συμβούλου Νιόβης Τόμου στην Αθήνα το διάστημα 11-12/6/2024 για τη συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση και έγκριση αντίστοιχων δαπανών».

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία επιχειρηματικής αποστολής από την Γερμανία.
68. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.9/638/28-3-2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, ως προς την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗΚΕΠΕΘΕ) για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και ανάπτυξη ΔΗΚΕΠΕΘΕ έτους 2024-2026».

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο «BUDO», πανελλήνιων αγώνων Πιστολιού, που θα πραγματοποιηθούν στις 28-30/06/2024, στο Πέραμα Ιωαννίνων.

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σεισμοπλήκτων, ετήσιας εκδήλωσης ενόψει της θρησκευτικής εορτής του Αποστόλου Παύλου, στις 29 Ιουνίου 2024, στο Δημοτικό Σχολείο Σεισμοπλήκτων.

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με το Λύκειο Ελληνίδων - Παράρτημα Ιωαννίνων, διήμερων χορευτικών εκδηλώσεων, στις 29-30 Ιουνίου 2024, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ «Κ. Φρόντζου», στα Ιωάννινα.

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην συνδιοργάνωση αγώνων του 1ου Διεθνούς Τουρνουά ΤΖΟΥΝΤΟ, που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 29-30/06/2024,στα Ιωάννινα.

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων, διήμερων μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, στις 29-30/06/2024, στη Σκλίβανη Ιωαννίνων.

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην ηχογράφηση και έκδοση συλλεκτικού βινυλίου με τον τίτλο «Ηπείρου Αχολόγιο».

75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση του 39ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων, που θα πραγματοποιηθεί από 26-06-2024 έως 07-07-2024, στα Ιωάννινα.

76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων (ΑΓΣΙ), πανελλήνιου πρωταθλήματος Κ16, που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14/07/2024 στην Ελευθερούπολη Καβάλας.

77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην προμήθεια, με το ίδρυμα Ι.Ε. Γκανή, σπάνιων εκδόσεων τίτλων βιβλίων του 19ου και 20ου αιώνα.

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.), του 7ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ Ιωαννίνων «Χορεύοντας Μουσικές του Κόσμου», το διάστημα 28/06 έως 01/07/2024, στα Ιωάννινα.

79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της 1ης φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουνίου 2024, στη λίμνη Παμβώτιδα.

80. Απόφαση για την άσκηση Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών επί των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα προσαγωγής - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου».

81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών και καθαρισμός χωμάτινου οδικού δικτύου Ζαλόγγου με όμορα δημοτικά διαμερίσματα (παροχή υπηρεσιών)».

82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός οδικού δικτύου από καταπτώσεις και διαπλάτυνση τμημάτων στη θέση «Κοκορέτσια» Αγίου Γεωργίου (παροχή υπηρεσιών)».

83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός φερτών υλικών από βραχοπαγίδες στην περιοχή της Μηλιάς Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβασιμότητας ορεινού δικτύου σύνδεσης Μονολιθίου, Ξηροβουνίου και Καλεντζίου (παροχή υπηρεσιών)».

85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδών πρόσβασης προς θερινά βοσκοτόπια Ανθοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσα κατασκευή προσωρινής πρόσβασης για λήψη στοιχείων για σύνταξη μελέτης αποκατάστασης στον Ασπροπόταμο (παροχή υπηρεσιών)».

87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση τμήματος οδικού δικτύου και υποκατάσταση τμήματος που κατολισθαίνει στα όρια του Κακόλλακου (παροχή υπηρεσιών)».

88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες άρσης κατολίσθησης στην περιοχή του Ασπροποτάμου επί της 36ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)».

89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ασπράγγελοι – Δίκορφο Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».

90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου από Γέφυρα Πλάκας έως Γραικικό και Κουκούλια (παροχή υπηρεσιών)».

91. Έγκριση του από 11-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-06-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

92. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», μέχρι την 30-08-2024.

93. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», αναδόχου Ευάγγελου Φελέκη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2024.

94. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», αναδόχου Ευάγγελου Φελέκη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-09-2024.

95. Έγκριση ανάθεσηςτης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2024».

96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

97. Έγκριση του Πρακτικού I/31-05-2024 απόρριψης προσφοράς,της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 5ηςΠρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 (έως 31-08-2026), στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού 6.277.754,59 € με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

98. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του οικίσκου (κοντέινερ) της Π.Ε. Άρτας, στον Δήμο Αρταίων.

99. Έγκριση του από 13-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 569.408,00 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041470 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

100. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού γενικής σχεδίασης ProgeCAD 2024 (άδεια διπλής εγκατάστασης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

101. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (3ο Φεστιβάλ Χορωδιών, Ετήσια χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου «Ο Άγιος Δημήτριος»).

102. Έγκριση του Πρακτικού 7/07-06-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου και εγγραφή οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών), της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.339.273,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

103. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2024.

104. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας

105. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 18-12-2024.

106. Έγκριση των υπ΄ αριθμ. πρωτ. 90703/2625/07-06-2024 και 95240/2771/14-06-2024 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, περί διάθεσης προς χρήση, στον Δήμο Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, του φορτηγού οχήματος (ανατρεπόμενο) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 7993,.

107. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2024.

108. Έγκριση του Πρακτικού 10/10-06-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.333.238,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

109. Έγκριση του Πρακτικού 4/11-06-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.078,10 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

110. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img