Αναρτήθηκε στις:04-06-24 15:30

Προσλήψεις στον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας


Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εργατικού δυναμικού για τις παρακάτω θέσεις:

1. Θέση: Ψυκτικός


Απαραίτητα προσόντα:

• Κατοχή άδειας Τεχνίτη Ψυκτικού

• Η κατοχή άδειας Εργοδηγού Ψυκτικού ή Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού Π.Δ .1 /2013, ή και η πρότερη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση του υποψηφίου

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

• Γνώση Αγγλικών

2. Θέση: Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος


Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτο τεχνικής σχολής ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ στον τομέα ηλεκτρολογίας ή αυτοματισμών

• Άδεια τεχνίτη ηλεκτρολόγου

• Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου

• Ευχέρεια με τη χρήση εργαλείων

Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:

• Γνώση κατασκευής ηλεκτρονικών πινάκων

• Γνώση συστημάτων αυτοματισμού

• Γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS Office

3. Θέση: Πτυχιούχος Μηχανολόγος Τ.Ε.


Απαραίτητα προσόντα:

• Γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Γνώση χειρισμού Η/Υ

• Ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα για τις παραπάνω θέσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@apsa.gr.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img