Αναρτήθηκε στις:17-04-24 14:34

Συγκέντρωση τροφίμων για την Τράπεζα Τροφίμων «ΚΑΤΑΦΥΓΗ» της Ι.Μ. Άρτης


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἄρτης λειτουργεῖ τὴν Τράπεζα Τροφίμων «ΚΑΤΑΦΥΓΗ», μέσω τῆς ὁποίας δίνεται ἡ δυνατότητα σὲ ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας νὰ προμηθεύονται δωρεὰν τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Μὲ ἀπλὸ καὶ ἀθόρυβο τρόπο, ἀσκοῦμε τὴν ἱερὰ ἀποστολὴ τῆς φιλανθρωπίας, τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ προσφορᾶς, πρὸς τοὺς πάσχοντες καὶ δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, μὲ τὰ Ιδρύματα, τὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῆς ἀγάπης, τὴν κοινὴ προσπάθεια τῶν Ἱερέων καὶ τῶν πιστῶν.

Σήμερα, λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν ἀπαιτεῖται μιὰ ἐντατικὴ καὶ συντονισμένη προσπάθεια, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν περισσότεροι συνάνθρωποί μας. Ἀπὸ τὸ κάλεσμα αὐτὸ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσῃ κανένας. Ὅλοι μποροῦμε, νὰ συμβάλουμε στὴ συγκέντρωση τροφίμων μακρᾶς διαρκείας (ὄσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη, λάδι, γάλα) καὶ εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς, ποὺ θὰ γίνῃ

-ἀπὸ τὴν Δευτέρα 22 Ἀπριλίου 2024 ἕως καὶ τὸ Σάββατο 27 Ἀπριλίου 2024 καὶ

-ἀπὸ τὴν Μ. Δευτέρα 29 Ἀπριλίου 2024 ἕως καὶ τὴν Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου 2024,

-στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἄρτης, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σκουφᾶ 91-93 (ὧρες 9:00 π.μ. ἕως 1:00 μ.μ.), στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μαξίμου Γραικοῦ Ἄρτης (ὧρες 9:00 π.μ. ἕως 1:00 μ.μ.) καὶ στὴν Τράπεζα Τροφίμων «ΚΑΤΑΦΥΓΗ», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Στρατηγοῦ Κατσιμήτρου 4 στὴν περιοχὴ Τρίγωνο (ὧρες 9:00 π.μ. ἕως 1:00 μ.μ.).

Ἐπίσης, ὅποιος διευκολύνεται μπορεῖ νὰ παραδώσῃ τὴν προσφορά του στὸν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας του.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img