Αναρτήθηκε στις:19-09-23 18:48

Κινητικότητα εκπαιδευτικών δημοτικού σχολείου Αγίων Αναργύρων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η κινητικότητα των εκπαιδευτικών Λάμπρου Ελευθερίας και Πανέτα Ευστρατίας του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Άρτας και εκπαιδευτικών 8 ακόμη διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, στο Όουλου της Φινλανδίας στις 21-8/25-8-2023, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 1(ΚΑ122) - Σχολική Εκπαίδευση, με κωδικό σχεδίου 2022-1-EL01-ΚΑ122-SCH-000074219.

H επιμόρφωση με τίτλο "Outdoor education in Finnish schools" είχε ως στόχο α) την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την υπαίθρια εκπαίδευση στη θεωρία και στην πράξη και β) την ενδυνάμωση της σχέσης του ίδιου του συμμετέχοντος με τη φύση.


Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγήθηκε, επίσης, η συμμετοχή των δύο εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών από 6 ακόμη διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες στην 1η κινητικότητα, στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας από τις 3-4-2023 ως τις 7-4-2023 σε επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων, με τίτλο "Hidden in the Open Space" στα πλαίσια του προαναφερόμενου προγράμματος Erasmus+.

Η επιμόρφωση είχε ως στόχο την κατανόηση της αξίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε σχέση με τη φύση ως σημαντικού παράγοντα για τη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας ενόψει της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και του σεβασμού του διαφορετικού.


Το Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Άρτας, που συγχρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που συνάδουν με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα ανάπτυξης. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός, η διεθνοποίηση και η απόκτηση χαρακτηριστικών εξωστρέφειας συμπεριλαμβάνονται στις επιδιώξεις του Σχολικού Οργανισμού.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img