Αναρτήθηκε στις:01-06-23 14:59

Ανάδειξη αναδόχων και νέες δημοπρατήσεις έργων στις τέσσερις Π.Ε. Ηπείρου


Αποφάσεις για ένα μεγάλο αριθμό οδικών έργων στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη. Αναλυτικά:

Αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων:


• «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού 248.000 €. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

• «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Ρόκκα Άρτας», προϋπολογισμού € 140.000. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.

• «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 180.000.Ανάδοχος Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

• «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 319.000. Ανάδοχος Ευάγγελος Φελέκης.

• «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 148.800 €..Ανάδοχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

• «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στους Παπαδάτες Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000.. Ανάδοχος Στεφάνου Παναγιώτα- Νεκταρία

• «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Πέρδικας – Πάργας προς Άγιο Αθανάσιο», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ.

• Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 250.000. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

• «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Πύργου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Γεώργιος Ντάφλης.

• «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 160.000 €.Ανάδοχος Νικόλαος Σιμόπουλος.

• «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην 41η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 65.720 ευρώ. Ανάδοχος Άγγελος Γκόντρας

• Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων 14ης επ. οδού Ιωαννίνων προς Βασιλόπουλο», προϋπολογισμού 51.000 ευρώ. Ανάδοχος Ευγένιος Παππάς.

• «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτησης κοίτης του Ζαλογγίτικου ποταμού, προϋπολογισμού 235.000 ευρώ. Ανάδοχος Χρήστος Χρ. Ράπτης.

• «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επ οδό Γέφυρα Νάτση- Δάφνη- Κεραμίτσα», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

• ‘Αμεση αποκατάσταση βατότητας στην επ. οδό Βροσύνα- Λεπτοκαρυά- Καλλιθέα», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος: Χρήστος Ράπτης.

Αναδείχτηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι των έργων:


• «Επένδυση τμημάτων τάφρων και διωρύγων στις περιοχές Πολυδρόσου και Πλησιών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Ανάδοχος: Κατασκευαστική Χαρμπής και ΣΙΑ Ο.Ε.

• «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 70.000. Ανάδοχος: Κων. Γκεσούλης.

• «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος: Ευάγγελος Φελέκης.

• «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 250.000. Ανάδοχος Δημήτριος Φούκας.

• «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 69.000. Ανάδοχος Στεφάνου Παναγιώτα- Νεκταρία.

• «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 120.000. Ανάδοχος: Κατασκευαστική Χαρμπής και ΣΙΑ Ο.Ε.

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:


• «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην παραλιακή οδό», προϋπολογισμού 130.000 €.

• «Αποκατάσταση – συντήρηση σε διάφορα σημεία του επαρχιακού δικτύου Άρτας», προϋπολογισμού € 180.000.

• «Άμεση διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση οδού στην Κρυοπηγή και Καμαρίνα Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 136.800.

• «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 120.000.

• «Άμεσες εργασίες βελτίωσης βατότητας της επαρχιακής οδού Αρίστη – Πάπιγκο», προϋπολογισμού 250.000 € .

• «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από πέρας Νιάρχου (θέση Πλάτανος) έως διασταύρωση Πεδινής –Κοσμηράς», προϋπολογισμού € 225.000.

• «Άμεση βελτίωση βατότητας της 21ης επαρχιακής οδού στα όρια της Βερενίκης», προϋπολογισμού € 120.000 .

• «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου πρώην ΤΟΕΒ Ανατολής», προϋπολογισμού 132.800 €

• «Κατασκευή διαπλάτυνσης με λωρίδα επιβράδυνσης για ασφαλή πρόσβαση σε παράπλευρο δρόμο επί της Ε.Ο Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 250.000.

• «Προστασία από κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής Φράστα», προϋπολογισμού € 340.000.

Εξοπλισμός ΠΓΝΙ, Νηπιαγωγείο στην Τ.Κ. Μεταμόρφωση, αποκατάσταση Ι.Ν. Δεματίου


Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση και των έργων:

• «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 378.220,98 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

• «Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 230.000.

• «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου Δεματίου», προϋπολογισμού € 95.000.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img