Αναρτήθηκε στις:22-03-23 14:09

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου


Την Πέμπτη 23-03-2023, και ώρα 09:30 συνεδριάζει –μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην επαρχιακή οδό Γλυκή - Τσαγγάρι», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Πέρδικας – Πάργας προς Άγιο Αθανάσιο», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Βροσύνα – Λεπτοκαρυά – Καλλιθέα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων βλαβών στην επαρχιακή οδό Γέφυρα Νάτση Φιλιατών – Δάφνη – Κεραμίτσα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αρδευτικής διώρυγας του Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλικού», προϋπολογισμού € 31.520,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2023.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2023.

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 03-05-2023.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2023.

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «Γ.Ν & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 06-09-2023.

13. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού από κατολισθήσεις προς Μαρκυνιάδα Άρτας», αναδόχου «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

14. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 42395/4091/16-03-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.010.483,87 € χωρίς Φ.Π.Α.».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο ΔΕΣΜΟΣ της Περιφερειακής Οδού Ιωαννίνων.

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Πόρου και Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του δικτύου άρδευσης Χρυσοβίτσας».

18. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων της 14ης επαρχιακής οδού προς Βασιλόπουλο», προϋπολογισμού 51.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-05-2023.

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 30-08-2023.

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα – Καστανή», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2023.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση βατότητας προς Πωγωνίσκο».

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εξυγίανση οδοστρώματος και βελτίωση βατότητας επαρχιακού δικτύου σύνδεσης παραγωγικών μονάδων με αυτό στο Ελευθεροχώρι (παροχή υπηρεσιών)».

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα της 42ης επαρχιακής οδού».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση επαρχιακού δικτύου με οικισμό Χαροκοπίου (προμήθεια υλικών)».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Στερέωση πρανών και καθαρισμός φερτών υλικών οδικού δικτύου και ρέματος στην Καταμάχη (παροχή υπηρεσιών)».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και καθαρισμός τεχνικών επί του επαρχιακού δικτύου από Γρεβενήτι έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός χώρων από φυσικές καταστροφές για την προστασία και την στερέωση παρακείμενων ιδιοκτησιών και του οδικού δικτύου στη Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)»

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 2023, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

31. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/10-03-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών, Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με στόχο την αδειοδότηση καταδυτικού πάρκου στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στη θαλάσσια περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, του έργου με το ακρωνύμιο «Tactical Tourism», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020".

32. Έγκριση του Πρακτικού V/20-03-2023 (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 4) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 1.252.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2023 όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του (οφειλές οικ. έτους 2022 και πραγματοποίηση δαπανών).

34. Δήλωση παράστασης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υποστήριξη κατηγορίας.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία επιχειρηματικής αποστολής από τη Γερμανία.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση TRAVEL EXPO CYPRUS 2023, που διοργανώνεται στην Λευκωσία της Κύπρου, το διάστημα 21-23/04/2023.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Πανηπειρωτικό Αθλητικό Σύλλογο Ανατολής, Διεθνούς Τουρνουά Τζούντο, στις 1-2 Απριλίου 2023, στο Κλειστό Γυμναστήριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση τελικής εκδήλωσης του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων «Νικόλαος Δούμπας», στο Πνευματικό Κέντρο, στα Ιωάννινα, στις 05-04-2023.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Καναλακίου, του αγώνα δρόμου «2ου Acheron Health Run», στο Καναλάκι, στις 02-04-2023.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σταθμού θερμού αέρα για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης δυνατοτήτων του Λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου.

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2023».

43. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

44. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητή ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες ανακατασκευής τεχνικού έργου και διαχείρισης όμβριων στο Δ.Δ. Βαπτιστής (παροχή υπηρεσιών)».

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης οδού πυρασφάλειας από Άνω Κλειδωνιά έως Πάπιγκο».

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης αρδευτικών αυλάκων και βελτίωση βατότητας κάμπου Μελισσόπετρας (παροχή υπηρεσιών)».

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας και επισκευή δικτύου άρδευσης Πολιτσών (παροχή υπηρεσιών)».

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης οδοποιίας της συνδετήριας οδού με το επαρχιακό δίκτυο Μάζιας – Δρίσκου».

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιστήριξη πρανών και καθαρισμός οχετών οδικού δικτύου προς Δίκορφο (παροχή υπηρεσιών)».

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στα όρια των Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», μέχρι την 22-09-2023.

53. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 39637/1916/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/11-03-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

54. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2023 όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του, για τακτοποίηση οφειλών έτους 2022.

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

56. Έγκριση του Πρακτικού ΙII/16-03-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της δεύτερης πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 296.014,57 € με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01-09-2024 έως 31-12-2024) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023.

58. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου (λιμνοθάλασσα) «Καλάγκα» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2023-2024.

59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση μελών του γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

61. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023 για οφειλές παρελθόντων ετών.

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2023.

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών) στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0899.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2023.

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυλότοπου Σουλίου, στην έκδοση - ανατύπωση ιστορικού βιβλίου με τίτλο «Σκαπέτα Σουλίου – Το Σημερινό Σούλι – Ιστορική Προσέγγιση – Λαογραφική Παράδοση».

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο περιοχής Φιλιατών Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο οδικό δίκτυο περιοχής Τσαγγαρίου».

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων περιοχής Σουλίου (παροχή υπηρεσιών)».

68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το 2023.

69. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παροχή υπηρεσιών για την συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της 5ης επαρχιακής οδού».

70. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/14-03-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2023 και 2024», συνολικού προϋπολογισμού € 802.849,28 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

71. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.656,66 € με Φ.Π.Α. και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο.

72. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 39698/1701/13-03-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της αναίρεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΙΩΡΗΣ Α.Τ.Τ.Λ.Β.Ε.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 241/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων».

73. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2023.

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα, της προκήρυξης για πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση, καθαρισμός λίθινων τεχνικών έργων στα Δ.Δ. Φραγκάδων και Ελάτης Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img