Αναρτήθηκε στις:05-12-22 15:41

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου


Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ρέματος «Λευκοπόταμος», ισχύος 1,38 MW, στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου, Δ.Ε. Μετσόβου, Δήμου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. από αναβολή).

2. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, με αύξηση της δυναμικότητας από 40.700 ωοτόκες όρνιθες σε 103.990 ωοτόκες όρνιθες (ήτοι 12.000 ελευθέρας βοσκής και 91.050 αχυρώνα), εγκατεστημένη στη θέση «Παλιουρίες», της Τ.Κ. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Παναγιώτης Φραγκούλης και ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Ε.Π.Ο. υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.600 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λάπατα» της Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

4. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Ανανέωση- τροποποίηση πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 20.000 σε 28.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ντούσκο», Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δ.Ε. Ανωγείου Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας 2 Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η κα Παναγιώτα Φλώρου.( εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

5. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου, σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 999 kWel με μονάδα παραγωγής οργανικού λιπάσματος, στη θέση «Χόντζα», Δ.Ε. Αρταίων & Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο «Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 3η & 9η): «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, θέση «Ζέρι», στην Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «SIVOTA MARINA P.C.». εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η): «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 180 κλινών 4*, στη θέση «Μπέλλα Βράκα» Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΚΑΙΣΑΡΗ ΚΑΙΣΑΡΗ & ΓΚΡΕΚΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ- ΟΛΥΜΠΙΑ». εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

8. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

9. Καθορισμός ετήσιου καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ