Αναρτήθηκε στις:17-11-22 16:29

Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέα ρύθμιση για την ανάκτηση των υπερεσόδων


Με νομοθετική ρύθμιση επιχειρεί το ΥΠΕΝ να θεραπεύσει στρεβλώσεις που δημιούργησε η προηγούμενη νομοθετική παρέμβαση, με την οποία επιβλήθηκε το νέο μοντέλο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε αντικατάσταση της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Τέσσερις μόλις μήνες μετά την εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου, που στηρίζεται στις προβλέψεις των παρόχων για το χονδρεμπορικό κόστος του επόμενου μήνα και αφού επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί πως θα οδηγήσει σε αύξηση τιμών, λόγω της ενσωμάτωσης στο κόστος και του υψηλού ρίσκου της πρόβλεψης σε μια εξαιρετικά ευμετάβλητη λόγω της ενεργειακής κρίσης αγορά, το ΥΠΕΝ προχωράει σε ρύθμιση για την ανάκτηση υπερκερδών που δημιουργήθηκαν από προηγούμενη παρέμβασή του.

Τα «κάστανα από τη φωτιά» καλείται να βγάλει η ΡΑΕ, η οποία μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία θα πρέπει να υπολογίζει ανά τρίμηνο τα πλεονάζοντα έσοδα για κάθε πάροχο, αφού προσδιορίσει το «εύλογο κέρδος» και άλλα οικονομικά μεγέθη που εισάγει η τροπολογία.

Με την τροπολογία θεσπίζεται προσωρινός μηχανισμός επιστροφής μέρους εσόδων λιανικής αγοράς και σε εφαρμογή του επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτη εισφορά βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους. Πρώτη περίοδο εφαρμογής του μέτρου ορίζεται το διάστημα από 1ης Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου 2022, ενώ η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε τριμηνιαία βάση.

Για τον υπολογισμό των υπερεσόδων ορίζεται ανά μήνα μια Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής (ΕΜΤΛ) με βάση το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσαυξανόμενο με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για απώλειες συστήματος, λειτουργικό κόστος και επισφάλειες. Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (ΜΤΧ) ανά μήνα, ως η μεσοσταθμική τιμή χρέωσης επί των τιμολογίων του κάθε προμηθευτή στη βάση των καταναλώσεων ανά τιμολόγιο, αφού εξαιρεθεί κάθε κρατική επιδότηση.

Οσο καιρό θα παραμείνει σε ισχύ το μέτρο, από τα προς ανάκτηση ποσά κάθε τριμήνου θα καταβάλλεται άμεσα το 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% θα αποδοθεί μετά το τέλος «ενεργοποίησης» του μηχανισμού. Για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής, η ανάκτηση του 60% θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης, με το πέρας ισχύος του μέτρου, θα γίνει συνολική εκκαθάριση της εισφοράς που αντιστοιχεί στα τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα του συνόλου της περιόδου.

kathimerini.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ