Αναρτήθηκε στις:21-01-22 14:42

Προμήθεια οχημάτων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών


Με έγγραφό της προς το Δήμο Ιωαννιτών η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προμήθεια οχημάτων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών».

Το έργο – προϋπολογισμού 747.000 ευρώ – εντάσσεται στην πράξη «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών». Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια:

- Δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου μύλου 10 κ.μ. με σύστημα πλύσης κάδων

- Δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 6 κ.μ.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img

img