Αναρτήθηκε στις:03-12-21 17:06

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων


Δύο συνεδριάσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης, στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού Έτους 2020».

Θα ακολουθήσει στις 19:30 τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Ομάδα Πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της Λίμνης Πουρναρίου

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας


1. Ανάκληση της αριθμ. 212/2015 απόφασης ΔΣ κατά το σκέλος Β’ όπου αποφασίζεται πως στο παλαιό κοιμητήριο δεν θα γίνεται πλέον καμιά νέα ταφή, εκτός των ταφών σε οικογενειακούς ταφους.

2. Λήψη απόφασης περί οικιοθελούς παραίτησης του Μασκαντούρη Λάμπου από την μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσξς δημοτικού κατ/τος αριθμ.1,2,3,4 που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αρταίων.

Εισηγητής: κ. Ζέρβας Κων/νος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων


3. Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ