Αναρτήθηκε στις:20-09-21 09:32

Επίλυση υδροδοτικών προβλημάτων στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη


Μετά από αίτημα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), μετέβη σε περιοχές του Δήμου, εκτελώντας υδρογεωλογική αναγνώριση στα πλαίσια του έργου: "Αντιμετώπιση υδροδοτικών προβλημάτων σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους".

Το κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον προϊστάμενο της ΥΜ Ηπείρου κ. Νικολάου και τον προϊστάμενο του έργου κ. Κοντοδήμο, γεωλόγους, μαζί με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, μετέβη σε περιοχές του Δήμου προκειμένου να εκτιμήσει το υδατικό δυναμικό που θα μπορούσε να ενισχύσει την υδροδότηση του Δήμου.

Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του κλιμακίου θα αναφερθούν σε έκθεση που θα παραδοθεί στον Δήμο το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην διοίκηση της ΕΑΓΜΕ και στα στελέχη της κ. Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ προϊστάμενο της ΠΜ Ηπείρου και κ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΟ υπεύθυνο υλοποίησης του έργου για την άμεση ανταπόκριση και την πολύτιμη βοήθεια τους στο αίτημα του για συνδρομή τους στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων ύδρευσης σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ