Αναρτήθηκε στις:22-07-21 13:24

Το Κάστρο (Κούλια) Κορωνησίας άνοιξε και πάλι τις πύλες του!


Το Κάστρο (Κούλια) Κορωνησίας άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Άνοιξε τις πύλες του με την βιβλιοθήκη του. Άνοιξε τις πύλες του λόγω της Παλιγγενεσίας για να προσδώσει στον Κόσμο την σημασία της Μάχης της Κορωνησίας και του Αμβρακικού το 1829. Όμως άνοιξε και για έναν άλλον λόγο:

- Να αναλύσει τα περί της Πανδημίας γενόμενα με τις μεταλλάξεις της, καθώς η Πανδημία αυτή είναι μεν ανθρώπινο φαινόμενο, αλλά χρήζει κάποιας συζήτησης, πέρα από τους γιατρούς των σχετικών ειδικοτήτων, αλλά και την πρακτική αντιμετώπισή της πάντα βέβαια με τις εξειδικεύσεις των ειδικών γιατρών και της Πολιτείας.

Για όλα αυτά θα ακολουθήσει πρόγραμμα το οποίο θα σας ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνο.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ