Αναρτήθηκε στις:19-10-20 14:11

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου θα συνεδριάσει -μέσω τηλεδιάσκεψης- την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Γ΄ τρίμηνο του 2020. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία Του Περιβάλλοντος Και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 3301./ΕΥΔΠ_92. (εισήγηση: η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου)img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ