Αναρτήθηκε στις:09-09-20 14:07

Τροποποίηση πρόσκλησης για επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας


Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 ανακοινώνεται πως τροποποιούνται οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Σύμφωνα με την σχετική τροποποίηση, η έναρξη υποβολής προτάσεων ορίζεται για την 01/10/2020 (ώρα 13.00 μ.μ.) και η λήξη υποβολής των προτάσεων για τις 16/11/2020 (ώρα 15.00 μ.μ.).

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον μιας (1) θέσης εργασίας. Απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – ΚΑΛΟ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4430/2016).

Πληροφορίες για το περιεχόμενο και την τροποποίηση της πρόσκλησης στον παρακάτω σύνδεσμο:

peproe.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ