Αναρτήθηκε στις:13-07-20 13:53

To Δημοτικό Σχολείο Χαλκιάδων εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο Erasmus+


Μεγάλη επιτυχία και πρόκληση για το Δημοτικό Σχολείο Χαλκιάδων η έγκριση χρηματοδότησης του Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ 2020, με κωδικό 2020-1-EL01-KA101-077621.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του Σχεδίου Κινητικότητας με τίτλο «Το σχολείο σου, το σχολείο μου, το σχολείο μας. Ας δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα δημιουργικό, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον», δίνει την δυνατότητα της μαθησιακής κινητικότητας των εκπαιδευτικών του σχολείου σε τρεις χώρες της Ευρώπης (Ιρλανδία, Φινλανδία, Τσεχία).

Το σχέδιο έχει διάρκεια 16 μήνες ενώ η παρακολούθηση διαρθρωμένων προγραμμάτων μαθημάτων και κατάρτισης θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών καθώς και στην ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων διδασκαλίας και καινοτόμων προσεγγίσεων μάθησης.

Απώτερος στόχος η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου στο οποίο θα διαμορφώνονται ισορροπημένοι ενεργοί πολίτες για τις μελλοντικές συνεκτικές κοινωνίες. Η δημιουργία ενός σχολείου πρότυπου ενσωμάτωσης και αποδοχής, ανοιχτού στην κοινωνία.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ