Αναρτήθηκε στις:16-01-20 14:15

Απάντηση του ΥΠΕΝ σε ερώτηση του Χρήστου Γκόκα


Από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κύριο Γεράσιμο Θωμά, δόθηκε η υπ’ αρ. 84960/1399/30-12-2019, απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Άρτας Χρήστος Γκόκας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον Αποκλεισμό Αγροτών και Παραγωγικών Φορέων του Νομού Άρτας από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Ενώ είχε προηγηθεί έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την 1/10/2019.

Στη συνέχεια και ενώ η ερώτηση δεν είχε απαντηθεί, ούτε υπήρξε ενημέρωση για το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, ο Χρήστος Γκόκας έθεσε το ζήτημα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής τόσο κατά τη διάρκεια συζήτησης του Νομοσχεδίου για τη ΔΕΗ στις 21 Νοεμβρίου 2019 παρόντος του Υπουργού κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, όσο και στη συζήτηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα στις 13 Δεκεμβρίου 2019 παρουσία του Υφυπουργού κυρίου Γεράσιμου Θωμά. Στις συζητήσεις αυτές στην Επιτροπή, επισήμανε ότι ενώ είχε καταθέσει ερώτηση από τις 20 Σεπτεμβρίου, δεν είχε υπάρξει απάντηση για τον αποκλεισμό των αγροτών και παραγωγικών φορέων της Άρτας από τις επενδύσεις ΑΠΕ. Παρ΄ ότι από την πλευρά της Κυβέρνησης τονίζεται συνεχώς ο σχεδιασμός περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροδότηση της χώρας.

Στις τοποθετήσεις του αναφέρθηκε ξανά στο πλήθος των αιτημάτων επενδυτών στο τομέα των ΑΠΕ που λαμβάνουν αρνητική απάντηση από το ΔΕΔΔΗΕ, αφού δεν υφίσταται δυνατότητα των εγκαταστάσεων αυτών λόγω κορεσμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Τόνισε ότι οι αγρότες, οι παραγωγικοί φορείς, συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις έχουν στερηθεί τη δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό, και κατά συνέπεια της μείωσης του κόστους παραγωγής και λειτουργίας με αποτέλεσμα να μειονεκτούν ως προς την ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων περιοχών. Όπως επίσης τόνισε την περιβαλλοντική διάσταση των μονάδων ΑΠΕ με βιομάζα, που επεξεργάζονται και απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων.

Στην απάντηση της ερώτησής του από τον Υπουργό στις 30 Δεκεμβρίου 2019, πέραν του γενικότερου σχεδιασμού σε σχέση με τις ΑΠΕ, τις Υποδομές και τη χρηματοοικονομική διαχείριση του τομέα αυτού, επισημαίνεται ότι εκτός από τη δυνατότητα εφαρμογής ενεργειακού συμψηφισμού, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010.

Ενώ, αναφορικά με το ζήτημα της εξάντλησης της δυνατότητας απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο Ν. Άρτας αναφέρεται ότι, στο Σχέδιο Ανάπτυξης ∆ικτύου (ΣΑ∆) περιόδου 2019-2023, προβλέπεται ως πιλοτικό έργο, η επαύξηση του ΚΥΤ Αράχθου με την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος. Το έργο έχει ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2020 και ήδη οι ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Επίσης αναφέρεται ότι, στο Νομό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ εντός του ΥΗΣ Λούρου , η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ανωτέρω αναβάθμιση θα δώσει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης νέων σταθμών ΑΠΕ στον εν λόγω υποσταθμό.

Για τις εξελίξεις αυτές ο Βουλευτής Χρήστος Γκόκας θεωρεί ότι έστω και καθυστερημένα, δόθηκε κατ’ αρχήν ένα σχέδιο για τη δρομολόγηση της επίλυσης αυτού του μεγάλου προβλήματος για το Νομό Άρτας, με ορίζοντα το τέλος του 2020. Ελπίζουμε ότι από τις εξαγγελίες και τα λόγια να πάμε στα έργα, γιατί κάτι παρόμοιο είχε ανακοινωθεί και από την προηγούμενη Κυβέρνηση για τις αρχές του 2019, χωρίς να προχωρήσει κάτι.

Η Άρτα είναι η μοναδική περιοχή που παραμένει αποκλεισμένη πάνω από έξι χρόνια από την εγκατάσταση ΑΠΕ. Αποκλεισμός που δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού στο κόστος παραγωγής προϊόντων και στο κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων, ενώ στέρησε επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ και τα οικονομικά οφέλη από τις παράλληλες δραστηριότητες που τις συνοδεύουν.

Προφανώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, επιμένοντας στην ανάγκη επιτάχυνσης της κατασκευής των έργων, εγκατάστασης του τρίτου Υποσταθμού στο ΚΥΤ Αράχθου 50 NVA και της αναβάθμισης του Δικτύου Μέσης Τάσης.

Είναι ήδη αργά και δεν δικαιολογούνται άλλες καθυστερήσεις.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ